‘Als het gaat om energietransitie moet de NVDE erbij zitten’

29 april 2016

Interview met voorzitter Teun Bokhoven

We zijn als NVDE nu inmiddels uit de startblokken en driekwart jaar op stoom. Tijd om eens even te peilen bij voorzitter Teun Bokhoven hoe het nu eigenlijk gaat. En wat er al allemaal is bereikt. ‘We hebben een unieke groep partijen bij elkaar gebracht.’

De NVDE is vorig jaar juli gestart. Hoe kijk je terug op de afgelopen maanden van opstarten?
“Het is een uitermate goede en inspirerende periode geweest. We hebben een unieke groep partijen bij elkaar weten te brengen. Partijen die allemaal een eigen rol in de keten spelen, van duurzame energieproducenten, netbeheerders, stroomleveranciers tot bedrijven die duurzame toepassingen en diensten aanbieden. Allemaal kijken ze vanuit hun eigen invalshoek naar de duurzame energietransitie en hoe we deze gezamenlijk kunnen versnellen. De samenstelling van deze groep zie je niet vaak. Het is toch zo dat we vaak gewend zijn te opereren in silo’s. Het leuke van de NVDE-leden is dat we meer begrip voor elkaar krijgen en zo beter zien wat nodig is voor de transitie. Eigenlijk is deze samenwerking van verschillende partijen voor iedereen een verrassing gebleken, zo werd ook duidelijk op de werkconferentie van afgelopen maart. Er is echt een hele open attitude en sfeer ontstaan. En dat is een hele mooie start, als je dat ziet gebeuren.”

Wat is er naar buiten toe allemaal gebeurd de afgelopen driekwart jaar?
“Extern gezien zie je er eigenlijk hetzelfde beeld. We hebben in hele korte tijd voor elkaar gekregen dat we op alle belangrijke gremia en podia een rol spelen. Overal op de juiste plekken nemen we onze positie in. Ik vind dat er in driekwart jaar zowel extern en intern echt heel veel is gebeurd. Ik ben een tevreden voorzitter. Maar we staan natuurlijk nog in het begin. Er moet nog veel gebeuren.”

Wat zijn de onderwerpen waar de NVDE nu en de komende tijd vooral mee bezig is?
“We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan concrete dossiers, wat goede resultaten heeft opgeleverd. Denk bijvoorbeeld aan de goede subsidieregeling voor kleinschalige duurzame warmteopwekking. Ook zijn we zeer intensief bezig geweest met de certificaten die de overheid wil invoeren op het dossier energiebesparing, met name in de gebouwde omgeving. Daar zijn we niet echt voorstander van. Wij vinden dat het initiatief vooral bij de markt moet liggen. Die moet een actieve rol spelen in energiebesparing. Veel partijen staan daarachter, van ngo’s tot de VNO-NCW. Natuurlijk zijn we ook zeer betrokken bij het Energiedialoog, van waaruit we invloed willen uitoefenen op de beleidsagenda’s om zo input te geven voor het komend verkiezingsjaar. We hebben daarnaast ook veel dossiers met redelijk succes op de markt gezet. Dat heeft onder meer geleid tot het tekenen van de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020. In de hele breedte van het veld zijn we zowel inhoudelijk bezig als qua agendasetting. We hebben niet alleen reactieve rol maar juist ook een hele proactieve rol.”

Wat heb je als voorzitter zelf als doelen gesteld in 2016?
“Mijn belangrijkste doelen dit jaar zijn dat we organisatie goed op poten hebben staan. We hebben een prachtig team opgezet en maken goede content richting leden. Verder wil ik de interne samenwerking verder vormgeven. Eind dit jaar moet dit structureel goed staan. Extern gezien wil ik op alle podia die ertoe doen gezien worden. Als het gaat om de energietransitie moet de NVDE erbij zitten. Ook wat betreft belangenbehartiging heb ik concrete doelen. We willen zo goed mogelijk zorgen dat de doelen van het Energieakkoord bevestigd worden en haalbaar worden. De komende periode krijgen we straks een nieuw kabinet. Wij moeten zorgen voor een goede agenda, zodat we goede invloed kunnen uitoefenen op dat nieuwe kabinet straks. Als dit allemaal lukt dit jaar kunnen we spreken van een geslaagd 2016.”

Naast voorzitter van de NVDE is Teun Bokhoven ook voorzitter van De Duurzame Energie Koepel, waarmee hij al jaren zich inzet om de politiek warm te krijgen voor de transitie naar niet-fossiele energie. Daarnaast heeft hij in 1983 al Holland Solar opgezet, de branchevereniging voor iedereen die bezig is met zonne-energie.


Misschien ook interessant