Wijziging in ISDE-regeling in 2017

14 december 2016

Ook in 2017 gaat de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) weer open en wel met nieuwe voorwaarden. De subsidie geldt voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Zowel voor particulieren als bedrijven

 Wat verandert er zoal komend jaar? Allereerst wordt de tegemoetkoming voor kleine biomassaketels iets lager, terwijl de tegemoetkoming voor grotere biomassaketels en zonneboilers juist hoger uitvalt. De regeling wordt voor warmtepompen eenvoudiger. De hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen als aparte categorie. Alle warmtepompen worden vanaf 2017 ingedeeld op basis van de bron van de warmte (lucht, water of grond).

Omdat de subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen aanzienlijk wordt verhoogd wordt het bijvoorbeeld nu nog aantrekkelijker om te investeren in zonne-energie. De subsidie voor zonneboilers wordt verhoogd. Voor installaties kleiner dan 10 vierkante meter bedraagt het subsidiebedrag € 0,75 per kWh. (was in 2016 €0,50 per kWh) Voor de installaties met een collectoroppervlakte (apertuur) van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag € 0,30 per kWh. (was €0,25 per kWh)

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Kijk op de website van RVO voor een overzicht van de wijzigingen in 2017: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie.


Misschien ook interessant