ALV: De NVDE op bezoek bij Heineken

14 december 2016

Op 1 december 2016 vond de Algemene Leden Vergadering van de NVDE plaats bij Heineken in Zoeterwoude.  De bierbrouwer deelde haar duurzame ambities en Ed Nijpels deelde zijn ideeën over het Energieakkoord.

Heineken is een van de voorlopers in het bedrijfsleven die toewerkt naar 100% oranje-groene stroom, -duurzaam geproduceerde stroom van Nederlandse wind of zon.

Brewing a better world

Op dit moment haalt het bedrijf al 40 procent van haar elektriciteit uit wind, dankzij de vier grote windmolens die het op het eigen terrein heeft staan. Het is onderdeel van het beleid ‘Brewing a Better World’. Naast windenergie voorziet het bedrijf op dit moment al voor 8 procent van haar gasverbruik uit biogas uit afvalwater als alternatief voor aardgas. Verder richt ze zich op duurzame warmte, onder ander door gebruik van restwarmte dat straks vanuit de Rotterdamse havens via leidingen richting Leiden en het Heineken-terrein wordt vervoerd. Dat moet alleen maar meer worden.

Met al deze maatregelen moet uiteindelijk in 2020 Heineken een klimaatneutraal biertje worden.

Na de kennismaking met de duurzame ambities van Heineken trapten voorzitter Teun Bokhoven en directeur Olof van der Gaag de ALV af met het verwelkomen van de nieuwe leden. Daarnaast stelden ze de nieuwe teamleden van de NVDE voor: Kari Hafkenscheid, Annemarie Costeris en Ingrid Horjus.. Ook deelden ze de aftrap van het ledennet.

2016

Nu 2016 tot zijn einde komt kan de NVDE terugkijken op een geslaagd eerste levensjaar. NVDE heeft al heel wat bereikt, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Energiebespaarimpuls als alternatief voor de leveranciersverplichting, verlaging van de SDE+-grens voor bioketels en de agendering bij EZ van een betere floorprice in de SDE+. Verder zijn is NVDE trekker van de Versnellingstafels voor Overig Hernieuwbare Energie en hebben we input geleverd aan de Energiedialoog, zowel schriftelijk als via deelname aan evenementen.

Communicatie

Tot de zomer richtte de communicatie-uitingen van NVDE zich vooral op de leden.

Na de zomer werd de focus uitgebreid naar de externe media. En met succes. Teun Bokhoven en Olof van der Gaag hebben interviews gedaan op BNR Nieuwsradio, Olof was bij Een Vandaag en er werden diverse artikelen van NVDE  gepubliceerd in de dagbladen Trouw en het FD. “We kunnen dan ook heel opgewekt de toekomst tegemoet zien”, verklaarde Olof trots. Vanuit de aanwezige leden waren er dan ook de nodige complimenten. “Jullie hebben heel veel bereikt in dat één jaar dat we als vereniging bestaan”, aldus een van de leden. In het Beleidsplan voor 2017 staan vooral de bijdrage aan de verkiezingsprogramma’s en formatie van het regeerakkoord centraal, met als doel 100% hernieuwbare energie. Daarvoor zullen we met de sector in elk geval huidige Energieakkoord succesvol moeten uitvoeren.

Begroting

Ook de begroting voor 2017 stond op de agenda van deze ALV. Daarin is door het bestuur en leden onder meer besloten dat de grotere leden een hogere contributie gaan betalen, waarmee onder meer de groei van het kantoor en personeel kan worden gefinancierd. Over die groei waren wat vragen in de zaal. Er is duidelijke behoefte aan een duidelijker beeld over hoe de organisatie verder gaat groeien en wat dat betekent voor de contributie.

Volgens Teun is die groei nog steeds noodzakelijk. “We moeten actief deelnemen in dossiers. Dat vraagt veel voorbereiding. Dat we inhoudelijke content leveren wordt dan ook erg gewaardeerd. Vanuit de leden hebben we heel veel inhoudelijke kennis in huis. Daarin moeten we zorgen voor collectiviteit.”

Groeifase

Er is al een enorme professionaliseringsslag gemaakt binnen de NVDE, maar 2017 zal nog steeds een onderdeel zijn van de groeifase van NVDE. Wat NVDE het afgelopen jaar heeft bereikt is dat ze als een belangrijke organisatie wordt gezien, en zodoende serieus wordt genomen door bedrijfsleven en overheid. Overigens zal de kostenpost van de voorzitter minder worden. Door de professionalisering van de organisatie zal Teun minder tijd steken in werk voor de NVDE in 2017. Die inzet zal de eerste maanden van het jaar echter gewoon op hetzelfde niveau zijn in verband met de verkiezingen en nieuw regeerakkoord.

Mededelingen vanuit het bestuur

Verder waren er nog een aantal nieuwtjes te melden vanuit het bestuur.

De NVDE is erkend door de Autoriteit Consument & Markt als belanghebbende, daarom zal het huishoudelijk reglement enigszins worden aangepast.

Volgens het roulatieschema voor de minder grote organisaties is het bestuur ook aan verandering toe. Peter Wagener van de DHPA stapt terug en geeft zijn plek aan Eppo Bolhuis van de NBKL. Eppo zal in 2017 worden benoemd als nieuw bestuurslid. We danken Peter hartelijk voor zijn inzet het afgelopen jaar.

31419394206_c7cd295d9a_k
Ed Nijpels vertelt over zijn ervaringen met het Energieakkoord op de ALV.

Energieakkoord

De ALV werd afgesloten met een lezing van Ed Nijpels, voorzitter van de Commissie Borging Energieakkoord. De heer Nijpels vertelde over de processen en ontwikkelingen rond de totstandkoming van het Energieakkoord. En hoe de uitvoering ervan moet worden voortgezet. “Er is behoefte aan consistentie, veiligheid en zekerheid voor langere periode. We werken nu naar 16 procent in 2023 maar dat is peanuts vergeleken met waar we naar toe moeten. We moeten nog 84 procent doen. Een gigantische opgave.” Om de doelen te halen is het belangrijk dat we met zijn allen de NEV (Nationale Energie Verkenning) zien als de waarheid, zo benadrukt hij. De NEV 2015 heeft duidelijk laten zien dat de energietransitie onomkeerbaar is in Nederland. “We hebben de weg teruggevonden.”

Om de doelstellingen te halen pleit Nijpels ook voor verplichtingen vanuit de overheid. Bijvoorbeeld voor kleine bedrijven en huishoudens of via de energieleveranciers via een tendersysteem. “Iedereen is het eens de Petajoules moeten op tafel komen. Het nieuwe kabinet moet er niet vrijblijvend mee omgaan. We moeten met elkaar een tijdspad realiseren.”

Klimaatwet

Daarom is Nijpels voorstander van een Klimaatwet. Een wet is echter, volgens de oud-politicus, geen wondermiddel voor structureel beleid maar kan een stukje zekerheid bieden en zekerheden zijn voor de energietransitie van groot belang is. Een ministerie van Klimaat & Energie zou ook goed zijn voor de consistentie van het beleid.

We zien jullie graag in het volgende jaar bij de volgende ALV.


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?