2016 in vogelvlucht

14 december 2016

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is dit jaar met veel enthousiasme van start gegaan. Nu het eind van het jaar voor de deur staat willen we graag met u even terugkijken op een heel erg geslaagd eerste jaar. Een greep uit de activiteiten en resultaten van de NVDE in 2016: Van de Energiebespaarimpuls tot de versnellingstafels voor overige hernieuwbare energie. Van interviews op BNR Nieuwsradio tot artikelen in Trouw en het FD.

Wat hebben we het afgelopen jaar onder meer bereikt?

 • Ontwikkeling van de Energiebespaarimpuls, als alternatief voor de leveranciersverplichting. Verwerving van draagvlak bij andere partijen voor dit alternatief. Wordt nu binnen EA verder opgepakt om tot een effectieve aanpak te komen.
 • Trekker van de versnellingstafels voor overig hernieuwbare energie (186 PJ). Dankzij deze versnellingstafels krijgen vele technieken de kans om hun productie uit te breiden. De opgave die er nu ligt is n.a.v. de NEV verder in beeld gekomen en impliceert nu nog een gat van ca. 17 PJ.
 • Uitbreiding met € 375 miljoen en actieve promotie van de ISDE.
 • Actieve rol in vormgeving saldering van de toekomst. We hebben, samen met betreffende sector een 
voorstel ontwikkeld dat zeer positief is ontvangen bij EZ en Financiën.
 • Verlaging van de SDE+-grens voor bioketels .
 • Agendering bij EZ van een betere floorprice in de SDE+.
 • Samen met haar leden lobbyt NVDE voor een wijziging in de energiebelasting op hulpketels. In de 
recente inbreng op het Belastingplan hebben drie Kamerfracties hier vragen over gesteld.
 • Steun gegeven aan diverse initiatieven op het gebied van elektrisch vervoer.
 • Acties ondernomen richting programmacommissies voor de verkiezingen, daarnaast diverse 
gesprekken met Kamerleden gevoerd.
 • Input geleverd aan de Energiedialoog, zowel schriftelijk als via deelname aan evenementen.
 • Reacties gegeven op diverse consultaties, waaronder AMvB’s Omgevingswet, Warmtewet en 
Voortgang Energietransitie.
 • Belangrijk advies uitgebracht over afbouw kolencentrales aan Minister Kamp en staatssecretaris 
Dijksma.
 • Trekker bij het opstellen van Afwegingskader Warmtetransitie van Warmtetafel i.o.v. bewindslieden 
Kamp, Blok en Dijksma.

De NVDE neemt actief deel (of heeft deelgenomen) aan de volgende gremia:

 • High level groep Borgingscommissie SER, waarin belangrijke knopen worden doorgehakt over de 
uitvoering van het Energieakkoord.
 • Warmtetafel. NVDE is de trekker voor het ontwikkelen van een nieuw afwegingskader om te komen tot 
een toekomstbestendige infrastructuur en governance model daarop.
 • Adviesgroep Kolen, die adviseert over de uitfasering van de resterende kolencentrales in Nederland- 
Advies uitgebracht in oktober.
 • Overlegtafel Energievoorziening, waarin het energiesysteem van de toekomst besproken wordt. NVDE 
vraagt hierin aandacht voor de positie van hernieuwbare energie, opslag en flexibiliteit in het nieuwe 
energiesysteem.
 • Formule E-team, waarin elektrisch rijden bevorderd wordt.
 • Adviesgroep Regionale Energiestrategieën. Binnen deze groep wordt gesproken over hoe het ruimtelijk 
beleid op het gebied van energie binnen provincies en gemeenten vormgegeven zal worden. Tevens neemt NVDE deel aan de werkgroep die begonnen is de eerste contouren van een vervolg op het Energieakkoord uit te werken.

Ook de bekendheid van NVDE neemt toe:

 • Publicatie van persberichten en opiniestukken in o.a. FD, BNR Duurzaam, NRC en Trouw Veelgevraagd spreker, bv FD Energiedebat, opening vakbeurs energie, Dutch Design Week.
 • Deelname aan rondetafels in de Tweede Kamer, zoals de rondetafel Omgevingswet en de Klimaatwet; en vele stakeholderbijeenkomsten van bedrijven.
 • Onze eigen communicatiekanalen (nieuwsbrieven, website, social media) hebben vorm en inhoud gekregen – met een groeiend bereik.

Tenslotte krijgt de vereniging intern steeds verder vorm:

 • Vele commissies en werkgroepen zijn van start gegaan. NVDE heeft visies en standpunten geformuleerd en men weet elkaar ook onderling te vinden.
 • Het aantal nieuwe leden is fors uitgebreid.
 • In maart dit jaar is Olof van der Gaag aangetreden als directeur. In april is Alienke Ramaker gestart als Manager Public Affairs. In september is Ingrid Horjus gestart als trainee Public Affairs. Zij zal tot na de verkiezingen aanblijven. Per 1 december is Annemarie Costeris, eerst als zwangerschapsvervanging van Alienke en daarna als uitbreiding. Vanaf 21 november neemt Kari Hafkenscheid vanaf 21/11 de secretarisschappen van Monique voor een half jaar over zodat Monique haar werk weer op kan bouwen en zich daarbij volledig op de inhoud kan richten. Die maanden hebben we ook 1 dag per week ondersteuning van PAPR bureau WKPA om extra goed in te spelen op de verkiezingen en geregeld de media te halen.

 


Misschien ook interessant