Website regionale energiestrategie.nl

9 mei 2017

De website regionale-energiestrategie.nl is online. De website is één van de resultaten van de Green Deal regionale energiestrategieën. De Dealpartijen zijn de ministeries EZ, IenM en BZK en de organisaties IPO, VNG en UvW. NVDE is lid van de adviesgroep. Op de gelanceerde website vind je informatie over de Green Deal, de regio’s en de ondersteuning die de regio’s krijgen.

Vijf pilot-regio’s (West Brabant, Hart van Brabant, Midden-Holland, Fryslân en Drechtsteden) en twee ‘goed op weg-regio’s (Noord Veluwe en Metropool Regio Eindhoven) werken in het kader van de Green Deal Regionale Energiestrategieën een jaar lang aan een regionale energiestrategie. Hierin beschrijven ze potentiële opweklocaties en mogelijkheden voor besparing. Voor bedrijven in de duurzame energiesector kan het interessant zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te zijn. De sector kan bijdragen aan het concretiseren van de plannen. Er is ook een nieuwsbrief over regionale energiestrategieën waar je je via de website voor kunt aanmelden.


Misschien ook interessant