Start modernisering stelsel Energieprestatie Gebouwen

12 mei 2017

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van het kader van de bouwregelgeving.
De uitvoering hiervan ligt in handen van een Programmaraad en een Projectgroep. De Programmaraad heeft als taak samen te werken aan draagvlak voor de vernieuwing en stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt .

Nieuwe bepalingsmethode
De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, NTA 8800. Het ministerie van BZK heeft diverse uitgangspunten vastgesteld. De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument. De eerste versie van de methode moet medio 2018 klaar zijn (90%-versie). Deze versie moet voldoende betrouwbaar zijn om het onderzoek uit te voeren naar de kosten van definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2021.

Marktbetrokkenheid
In de Programmaraad en projectgroep zijn partijen vanuit verschillende branches vertegenwoordigd. In de Programmaraad zitten Aedes, BNA, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, FME-CWM, IVBN, KvINL, NVTB, Neprom, NLingenieurs, Stichting VACpunt Wonen, UNETO-VNI, VNG, Woonbond en Nederlandse Vereniging Duurzame Energie.

Persbericht: NEN


Misschien ook interessant