Webinar Groen investeringscriterium

20 juli 2020

13 augustus van 15.30 – 16.30 uur

De NVDE organiseert een webinar om door te praten over het rapport economisch criterium voor verduurzaming.

Er is brede maatschappelijke steun voor groen economisch herstel, door het combineren van het stimuleren van de economie met het versnellen van de verduurzaming ervan. In opdracht van de NVDE heeft onderzoeks- en adviesbureau Ecorys een economisch criterium voor verduurzaming uitgewerkt. Welke activiteiten komen dan in aanmerking voor economische steun en welke niet? Dit gaat niet over de noodhulp voor bedrijven maar over de volgende stap: het versterken van het duurzame verdienpotentieel van de Nederlandse economie. ‘Er is een goed criterium nodig om te kunnen bepalen wat die duurzame economie van de toekomst is – en wat niet’, aldus Olof van der Gaag, directeur NVDE.

In het rapport van Ecorys is een vorm van interne beprijzing van CO2 uitgewerkt. Interne beprijzing betekent dat de CO2-prijzen niet in rekening worden gebracht, maar wel worden gebruikt om de kosten en baten van een investering te bepalen en investeringsopties onderling af te wegen. Dit is een methode die zowel in de private als in de publieke sector al veelvuldig wordt toegepast. In de industrie bijvoorbeeld door olie- en gasbedrijven, Unilever, DSM, Philips en AkzoNobel. Verschillende overheden gebruiken een dergelijk criterium al bij aanbestedingen en kosten-batenanalyses. Het is dus een criterium dat goed aansluit bij het nemen van investeringsbeslissingen.
Zie hier het uitgebreide nieuwsbericht over het rapport.

Sprekers van de NVDE en Ecorys zullen het rapport toelichten. Het webinar is kosteloos. U kunt zich hieronder aanmelden en dan ontvangt u de link naar de online meeting ongeveer een week vantevoren.

U kunt zich hier aanmelden


Misschien ook interessant