Regionale energiestrategie goed uit de startblokken, nog veel werk naar de finish

20 juli 2020

De regionale energieplannen besteden veel aandacht aan draagvlak en ruimtelijke inpassing van duurzame energie. Het is belangrijk dat de plannen ook kosteneffectief zijn en dat de opwekking goed past in het energiesysteem: aansluiting bij de vraag naar warmte en elektriciteit met oog voor energie-infrastructuur. Daar is verbetering nodig richting de ‘RES 1.0’, met betrokkenheid van het bedrijfsleven. Dat is de conclusie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) na bestudering van 28 concept-RES’en.

Met de Regionale Energie Strategieën (RES) is gekozen voor een bottom-up aanpak en een grote rol voor de lokale politiek. “De concept-RES’en zijn goed uit de startblokken,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “De regio’s hebben met veel inzet en verantwoordelijkheidsgevoel een serieus plan gemaakt met veel potentie. Het gaat er nu om die potentie te realiseren: van praten over wat er kan, naar praten over wat er komt.“ Om dat goed te kunnen doen, zijn de volgende zaken van belang:

  • Draagvlak bij bewoners en ruimtelijke inpassing; deze krijgen nu al veel aandacht en het is belangrijk om daarmee door te gaan.
  • De ‘laagste kosten per vermeden ton CO2’ spelen een grote rol in het klimaatakkoord maar niet in de concept-RES’en. De NVDE verwacht dat de plannen uit de regio’s duurder zijn dan waarmee in het klimaatakkoord is gerekend.
  • Het accent in de concept-RES’en ligt op opwekking van elektriciteit en warmte. Voor een succesvolle energietransitie sluit die zo goed mogelijk aan bij de lokale energievraag en wordt slim gebruik gemaakt van de energie-infrastructuur. Dit verdient versterking in de volgende versie.
  • Het is belangrijk om sterker de brug te slaan naar het bedrijfsleven en anderen : naar partijen met een energievraag (industrie, mobiliteit, gebouweigenaren/ bewoners) en naar ontwikkelaars van duurzame energie en energiebesparing. Zij moeten grote investeringen gaan doen en hebben veel expertise.

Per 1 oktober moeten de concept-RES’en klaar zijn en in juni 2021 de RES’en 1.0. In augustus volgt een eerste analyse van de plannen door PBL. Er is dus nog voldoende tijd en extra informatie om te zorgen dat er straks balans is tussen draagvlak en ruimtelijke inpassing en betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. De NVDE helpt daar graag in mee.

Lees hier de analyse:  NVDE analyse concept RES-sen (HoL en Warmte)

 

Noot 28 juli 2020: Nieuwe versie NVDE analyse concept RES-sen (HoL en Warmte). pdf.
beeld: de RES regio’s (NP-RES)


Misschien ook interessant