Handreikingen voor terugverdienen verduurzaming woning

24 augustus 2020

Vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate een verkenning naar de (on)mogelijkheid van woonlastenneutraliteit bij het verduurzamen van (koop)woningen. Hun conclusie: de toezegging van woonlastenneutraliteit (de investering in de verduurzaming van je woning verdien je via de energierekening terug) is voor huishoudens nauwelijks waar te maken.

Het onderzoek biedt ook handreikingen hoe het wél kan:

  • Met 0% rente op een achtergestelde lening zoals Gebouwgebonden Financiering (vergelijkbaar met de studielening) wordt verduurzamen voor vrijwel alle huishoudens aantrekkelijk. Ook het hypothecair meefinancieren van verduurzaming (tegen de huidige lage rentes) blijkt een aantrekkelijke manier van financiering.
  • Daarnaast loont verduurzamen in stappen en op natuurlijke momenten vaak wel. Isoleren (muur, vloer, ramen) scheelt in de stookkosten en levert een comfortabele woning op.
  • Ten slotte suggereren de onderzoekers niet alleen naar vraagbundeling te kijken, maar ook naar aanbodbundeling, dus het standaardiseren van producten en processen voor verduurzaming van woningen. Verschillende (markt)partijen zien dit als kans en bieden al ontzorgende diensten en verduurzamingspakketten aan.

Hier vindt u het rapport ‘Woonlastenneutraal koopwoningen verduurzamen‘ van PBL.


Misschien ook interessant