Waterstof: hype of here to stay?

20 september 2018

Op 1 oktober organiseerde NVDE voor haar leden een bijeenkomst over waterstof, met als centrale thema: Hype of here to stay? Gezien de grote aandacht in het Klimaatakkoord is het een passend moment om verder door te praten over onze verwachtingen rondom waterstof. Die lagen ver uiteen, zo bleek al gauw.

Robert de Kler van TNO lichtte de laatste technologische ontwikkelingen toe. Er zijn grote verschillen tussen industrieën: zo kunnen naftakrakers volledig elektrificeren en zou je bij raffinaderijen juist goed waterstof uit de restgassen kunnen maken.
Daarna gingen Marcel Weeda en Marijn de Vries, de laatste als invaller voor Thijs ten Brinck, met elkaar en met de zaal in debat aan de hand van stellingen over waterstof. Fundamentele vragen over marktwerking, zoals hoe ver je gaat in het creëren van een markt, de meest efficiënte inzet van elektriciteit en waterstof als transitiebrandstof passeerden de revue, evenals verwachtingen over kostprijsreductie. Kortom, het waterstofdebat kwam in de volle breedte voorbij, mede dankzij de zaal, die enthousiast meedeed.

Presentatie Robert de Kler (op aanvraag via communicatie@nvde.nl)
Presentatie Marcel Weeda

NVDE zal nu een laatste review op ons eigen position paper over waterstof doen en deze binnenkort publiceren op de website.


Misschien ook interessant