NVDE Startup: Schooldakrevolutie maakt zonnepanelen op alle schooldaken mogelijk

20 september 2018

Stichting Schooldakrevolutie droomt van een toekomst waarin alle kinderen in Nederland leren op en over zonnestroom van eigen schooldak. De ANBI-stichting ontketent een landelijke revolutie met als beoogd resultaat in zes jaar tijd zonnepanelen op alle 6000 geschikte schooldaken. Scholen kunnen de besparing op de energierekening inzetten om programma’s te bekostigen die duurzaamheid onder de aandacht brengen bij de leerlingen. In juni is een motie aangenomen waarin de Tweede Kamer haar steun voor de Schooldakrevolutie bevestigde. De stichting is dankzij bemiddeling van Stichting Doen één van de tientallen nieuwe startup-leden van de NVDE.

Onlangs verscheen Schooldakrevolutie in het NOS journaal . Binnenkort verwacht de Stichting het Schooldakrevolutiefonds te lanceren. Dit stelt iedere school in staat om direct op de stroomrekening te besparen zonder zelf te investeren in zonnestroom. De Schooldakkaart van Nederland zal iedere school een gratis dakscan bieden, het ideale startpunt voor scholen om aan te sluiten bij de revolutie. Scholen worden volledig ontzorgd door samen met strategische partners de installatie van zonnepanelen en andere duurzame maatregelen te verzorgen. Ook biedt de Schooldakrevolutie samen met partners workshopmateriaal voor basis- en voortgezet onderwijs. De schooldakrevolutie op het gebied van zonnepanelen is het startpunt voor verdere verduurzaming van de schoolgebouwen.


Misschien ook interessant