NVDE over PBL-analyse: van intentie naar actie

28 september 2018

De doelen van het Klimaatakkoord zijn prima te realiseren, wanneer we nu alle concrete maatregelen afspreken die nodig zijn. Dit vraagt om verantwoordelijkheid, daadkracht en tempo van politiek, bedrijfsleven en alle andere betrokken in het Klimaatakkoord. Dat is voor de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) de hoofdconclusie van de analyse door het PBL van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. ‘Ook de politiek moet nu van praten naar doen. Het hele klimaatakkoord moet van opties naar keuzes en van technieken naar beleid’ zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Het halveren van de Nederlandse CO2-uitstoot is een geweldige uitdaging – maar het is mogelijk, het biedt volop kansen en het is betaalbaar, blijkt uit de analyse van PBL: de maatschappelijke kosten bedragen 3 à 4 miljard euro per jaar. Dat is een fors bedrag. Dit vraagt inspanningen van allen om die kosten zoveel mogelijk te beperken, investeringen voor iedereen haalbaar te maken en de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Bij dat laatste staat het principe ‘de vervuiler betaalt’ voorop voor de NVDE.

Noch de politiek noch de deelnemers aan de klimaattafels kunnen om de hete financiële brij heen draaien. Het is makkelijk om tegen lastige maatregelen te zijn, maar je moet ook ergens voor zijn. Terecht zegt PBL: ‘Keuzes vanuit de overheid ten aanzien van de beleidsinstrumenten en de budgetkaders moeten de uitwerking bespoedigen.’ – en we moeten van ‘wat’ naar ‘hoe’. En dat kan ook: de kosten zijn fors maar Nederland maakt veel hogere kosten voor andere maatschappelijke doelen, zoals de Zorg en Defensie. De infographic van de NVDE zet de kosten van het klimaatbeleid in perspectief.

Voor die uitgaven krijgen we veel terug: we zetten een reuzenstap richting een duurzame economie. Nederland haalt hiermee zijn Europese achterstand in en maakt de verantwoordelijkheid waar die we in Parijs op ons hebben genomen. De kosten van nietsdoen zijn veel hoger, zowel financieel, menselijk als ecologisch. Deze transitie is bovendien een bron van werkgelegenheid, economische kansen en innovatie. Wij zetten ons er graag voor in om hier een historisch akkoord van te maken.

Link naar PBL Analyse

 

 

 

 

 

 

 


Misschien ook interessant