Warm nieuws: Warmtewet en ISDE-regeling

9 juni 2016

In deze periode zijn er bij het ministerie van Economische Zaken stakeholdersbijeenkomsten in het kader van mogelijke aanpassingen op de huidige warmtewet. NVDE is betrokken hierbij en krijgt hiervoor inbreng van de leden van de NVDE commissie duurzame warmte en koude. Uiteraard zoeken we ook samenwerking met andere organisaties hierop. In de zomer zet het ministerie een openbare consultatie uit. Tussentijds zullen wij ook inbreng geven over de actuele ontwikkelingen bij onze bedrijven in de warmte en koude markten.

Van groot belang vinden we dat de Warmtewet meer toekomstbestendig gaat werken en faciliterend is aan de versnelling die we willen maken op gebied van steeds meer uitfasering van grijs gas, kolenwarmte en warmte van bijvoorbeeld afvalverbranding. We willen steeds meer duurzame warmte en koude opties infaseren. Dat vraagt aanpassing van wet- en regelgeving en van bekostiging van infrastructuur, waarbij we uiteraard oog hebben voor een zo efficiënt mogelijk transitieproces.

In het SER Energieakkoord voor Duurzame Groei maakten NVDE mede de afspraken over dit proces. Op de website van SER is de voortgang van deze afspraken te zien in de zogenaamde Resultaatmeter. In deze afspraken is onder andere opgenomen 186 PJ overig hernieuwbaar. Hier zal veel verduurzaming van warmte en koude in vallen. Dat kan onder andere via de ISDE-regeling voor thermische zonnewarmte, warmtepompen en bioketels en biokachels. Zowel voor particulieren als voor MKB/bedrijfsleven/utiliteit. De uitvoering van de regeling verloopt goed en aan het vergroten van de bekendheid van deze regeling wordt nu hard gewerkt!


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?