NWEA presenteert Visie 2030: wind essentieel voor 100% duurzame energie

15 juni 2016

De omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 is in volle gang. Windenergie speelt een essentiële rol in deze omslag. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) schetst in haar Visie 2030 de technische en maatschappelijke stappen die Nederland op het gebied van windenergie moet zetten om de energietransitie te laten slagen.

De transitie naar volledige duurzame energie is nodig om verdere klimaatverandering, milieu- en luchtverontreiniging te voorkomen. Deze omslag zorgt bovendien voor kansen. Kansen om banen in Nederland te creëren en kansen om Nederland minder afhankelijk te maken van energie uit het buitenland.

Om ervoor te zorgen dat de duurzame energievoorziening zo snel en zo goedkoop mogelijk gerealiseerd wordt is zekerheid voor investeerders in hernieuwbare energie essentieel. Daarvoor is het noodzakelijk om nu al beslissingen te nemen voor het beleid voor de periode 2020-2030. NWEA vindt hiervoor de volgende zaken cruciaal:

• Uitvoering van het huidige Energieakkoord en het afsluiten van een nieuw Energieakkoord voor de periode 2020-2030;
• Een nationale doelstelling voor duurzame energie van 33% van de totale energievoorziening voor 2030 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050;
• Voortzetting van de tendersystematiek voor windenergie op zee met een koppeling van de uitrol van windenergie op zee aan een doelstelling voor kostprijsreductie voor de markt;
• Opschaling van windenergie op zee naar minimaal 1 gigawatt (GW) extra capaciteit per jaar. Dit zorgt voor een reductie van de kostprijs van 60% in 2030;
• Voortzetting van het stimuleringsstelsel, de SDE+;
• Aanpassing van het huidige ruimtelijke beleid voor windenergie op land na 2020: de nationale doelstelling moet worden vertaald naar regio’s en er moet een gebiedsgerichte aanpak komen, waarbij de financiële verantwoordelijkheid bij de regio’s wordt neergelegd.

Deze randvoorwaarden voor windenergie zorgen er in combinatie met andere duurzame bronnen, slimme oplossingen voor energienetwerken en de opslag van energie voor dat Nederland effectief toewerkt naar een volledige duurzame energievoorziening in 2050. In de duurzame energiemix blijft windenergie een belangrijke plek innemen.

Per opgestelde megawatt (MW) aan vermogen is windenergie de schoonste bron van duurzame energie in Nederland. Windenergie is goedkoop (vooral windenergie op land) en zorgt voor een sterke economische impuls (onder andere door versterking van de exportpositie van Nederland op het gebied van windenergie op zee).

Windenergie is niet alleen in technisch opzicht maar ook in sociaal opzicht cruciaal om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Windenergie heeft een lange traditie en is tegelijk een bron van innovatie. Windenergie is zichtbaar en tastbaar, het is van iedereen en bevordert daarmee duurzame keuzes van mensen.

Download hier de NWEA Visie 2030.


Misschien ook interessant