NVDE zit stevig aan tafel bij Klimaatakkoord

22 maart 2018

De NVDE praat in vrijwel alle sectortafels en subtafels mee over het nieuwe Klimaatakkoord. Het ministerie van EZK heeft op 20 maart de samenstelling van de tafels bekend gemaakt. Teun Bokhoven, voorzitter NVDE, neemt deel aan het overkoepelende Klimaatberaad, onder voorzitterschap van Ed Nijpels. De NVDE vertegenwoordigt hierin de groene werkgevers en spreekt er ook namens MVO-Nederland/de Groene Zaak. Teun Bokhoven zit ook aan tafel bij de sectortafel Gebouwde Omgeving, die door Diederik Samsom wordt voorgezeten.

Olof van der Gaag, directeur NVDE, is de vertegenwoordiger voor de sectortafels Elektriciteit (onder voorzitterschap van Kees Vendrik) en Mobiliteit (voorzitter is Annemieke Nijhof). De NVDE komt goed beslagen ten ijs, dankzij een intensieve voorbereiding met inbreng van veel leden. We zijn intussen vol enthousiasme aan de slag in de tafels.

Het door Wiebes genoemde tijdpad is ambitieus maar nodig: hij wil in de zomer al een akkoord op hoofdlijnen, en nadere uitwerking in de tweede helft van 2018. Hoofddoel van het Klimaatakkoord is het bereiken van 49 procent CO2-reductie in 2030.


Misschien ook interessant