Veelbelovend coalitieakkoord Utrecht helpt energietransitie zeker vooruit

5 juli 2023

Door de ambitie uit te spreken van een klimaatneutrale energievoorziening in 2040, expliciet vast te houden aan de RES-doelen voor de opwek van hernieuwbare energie en zelf als provincie het stuur in handen te nemen als gemeenten daarbij in gebreke blijven, laten de collegepartijen in Utrecht zien de energietransitie bloedserieus te nemen. De (financiële) steun aan zonne- en windprojecten, verduurzaming van de gebouwde omgeving en de warmtetransitie zullen daar zeker bij helpen. Het pakket is daarmee een mooi in balans met wortels en stokken.

Terecht wordt het vollopen van het stroomnet als topprioriteit benoemd. Door medeaandeelhouder van Stedin te worden, levert de provincie daaraan een nuttige bijdrage. Goed is ook de aandacht voor warmte uit water en de ondergrond en de erkenning dat warmtenetten cruciaal zijn. Dat geldt ook voor opslag van energie.

Aan de slag voor Utrecht Voor een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie
Coalitieakkoord 2023-2027

 


Misschien ook interessant