Reactie NVDE coalitieakkoord N-H: Kan Tata Steel showcase worden voor ambities Noord-Holland?

6 juli 2023

Terecht houden de Noord-Hollandse coalitiepartijen vast aan de RES-doelen en wordt erkend dat daarbij méér wind op land nodig blijft. Het is wel opletten dat de geïntroduceerde zonneladder en windladder, die een volgordelijkheid in projecten suggereert, niet tot vertraging zullen leiden. Hoewel de daken natuurlijk vol moeten en dubbel ruimtegebruik nastrevenswaardig is, lijkt de wens dat de provincie haar doelen zou kunnen halen zonder grootschalige zonneweides in het buitengebied hier de vader van de gedachte.

Interessant is dat de provincie erkent dat klimaatneutraal en circulair bouwen geen belemmeringen heeft opgeleverd voor het snel en betaalbaar kunnen bouwen van woningen. Het is goed dat de provincie de warmtetransitie blijft stimuleren en gemeente helpt met warmte uit water en uit de bodem.

De onomwonden wens voor productie van groen staal bij Tata Steel geeft het bedrijf duidelijkheid voor de toekomst. Het geeft de provincie een mooie gelegenheid om haar goede ambities rond snellere (vergunnings)procedures en het bieden van ruimte voor energieinfrastructuur in de praktijk te brengen.

Lees het coalitieakkoord hier.


Misschien ook interessant