Urgenda-vonnis blijft in stand; NVDE: ‘aan de slag’

20 december 2019

Het is tijd om snel in actie te komen. De Hoge Raad heeft bepaald dat het eerdere vonnis van de rechter dat het Rijk minimaal 25 procent CO2-reductie in 2020 moet realiseren ten opzichte van 1990, overeind blijft. Nu zullen we er alles aan moeten doen om te zorgen dat dit doel gehaald wordt. Dat is des te meer nodig als stap naar de doelstelling van 49 procent CO2-reductie voor 2030. De NVDE heeft hiervoor al diverse voorstellen gedaan in het verleden, zoals maatregelen om snel te zorgen voor meer netcapaciteit, extra stimulans voor zonnedaken, duurzame warmte en woningisolatie.

“Het is heel belangrijk om tijdig voldoende maatregelen te nemen om realistisch de doelen te halen. Als je jezelf voortdurend rijk rekent, loop je iedere keer last minute vast. Tijdig anticiperen op mogelijke tegenvallers geeft veel meer rust en maakt het veel makkelijker om zinnige oplossingen door te voeren. Gelukkig heeft de politiek sinds 2013 consequent gewerkt aan duurzame energie en klimaatbeleid. Maar zij doet tot nu toe ook consequent te weinig om aan de verplichtingen te voldoen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

 


Misschien ook interessant