Zes miljard euro voor SDE+ in najaar 2017

4 juli 2017

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) wordt dit najaar in licht gewijzigde vorm opengesteld, met een budget van zes miljard euro. De belangrijkste wijziging is dat bij- en meestook van biomassa niet meer in aanmerking komt voor financiering vanuit de SDE+ in de najaarsronde. In het Energieakkoord is namelijk afgesproken dat bij- en meestook van biomassa SDE+ subsidie krijgt tot het maximum van 25 PJ. Dit plafond is bereikt.

Voor zonnestroom verandert er een en ander. Het basisbedrag voor zonnestroom wordt iets verlaagd, van € 0,125/kWh naar € 0,117/kWh. Hiertoe is besloten op basis van nieuwe inzichten vanuit de voorjaarsronde. Kleinschalige zonneprojecten moeten bovendien sneller dan voorheen tot productie komen: binnen anderhalf jaar (voorheen drie jaar) na de afgifte van een beschikking moet het project stroom produceren.

3 – 26 oktober open
De SDE+ 2017 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De voorjaarsronde is gesloten. De SDE+ najaar 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Dit staat in de Kamerbrief van 4 juli 2017. Ook beschrijft de Kamerbrief de voortgang van de beoordeling van de projecten van de voorjaarsronde. Een overzicht vindt u bij Stand van zaken aanvragen.


Misschien ook interessant