Tweede Kamer rond besprekingen over Wgiw af

11 april 2024

Twintig moties, een handvol amendementen en een wijzigingsvoorstel van de minister zelf. Dat is de oogst van de bespreking van de Wet gemeentelijk instrumenten warmtetransitie (Wgiw), die deze week werd afgerond. De wet geeft gemeenten de bevoegdheid om een wijk na een periode van acht jaar af te sluiten van het aardgasnet, als een haalbaar en betaalbaar alternatief voor handen is. Aan het principe van de wet werd door slechts enkele fracties getwijfeld. Het debat werd vooral gevoerd over de betaalbaarheid van warmtenetten voor eindgebruikers. Begrijpelijk, in het licht van de berichtgeving daarover van de afgelopen weken. Voor minister Jetten aanleiding om via een zogenaamde Nota van Wijziging een voorstel te doen om iets te draaien aan knoppen van de tarieven, zodat een groter deel van de rekening bij warmtebedrijven komt te liggen.

De NVDE is vóór de Wgiw en droeg dat samen met de VNG, Aedes, Netbeheer Nederland en Bouwend Nederland ook uit. Tegelijkertijd is het wel belangrijk in het oog te houden dat de voorstellen die tegemoet komen aan burgers de realisatie van netten niet dichterbij brengt: ze worden er niet gemakkelijker van rond te rekenen. Betaalbaarheid voor burgers en investeerbaarheid moeten in balans zijn.

Dinsdag 16 april komen de moties en amendementen in stemming. Op verzoek van NSC, belangrijk voor een meerderheid, komt de wet een week later in stemming.


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”