Tweede Kamer: Klimaatdebat 31 oktober 2018

14 november 2018

Op 31 oktober besprak de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het voorstel op hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Onderwerpen als draagvlak, kosten, CO2-belasting, arbeidsmarkt, het Urgenda-vonnis, biomassa en gebouwgebonden financiering kwamen aan bod. De NVDE publiceerde onderstaande samenvatting in haar Politieke Monitor week 44.

Draagvlak
De minister benadrukt dat de tonnen reductie halen niet moeilijk is, maar dat alle mensen meekrijgen daarentegen erg moeilijk is. Het moet betaalbaar blijven en burgers moeten betrokken worden, zoals ook Futselaar had gevraagd. De minister hoopt dat dit gewaarborgd wordt door middel van de Regionale energiestrategieën (RES).

Kosten Interruptiedebat met Baudet
Baudet noemt dat de kosten van klimaatbeleid oplopen tot 1000 miljard. De minister vindt dat Baudet kosten, investeringen, subsidies en belastingen door elkaar haalt en daardoor bij een onrealistische hoeveelheid kosten komt.

Baudet is het daarmee oneens. Daarnaast noemt de minister dat de meest kostenefficiënte route betaalbaar is, maar dat op basis van PBL-berekeningen de kosten heel veel hoger worden als opties zoals biomassa en/of CCS niet worden gebruikt.

CO2-belasting Interruptiedebat met verschillende Kamerleden
Klaver geeft de suggestie om vanuit EZK een CO2-belasting op te leggen ingaand in de nabije toekomst aan de Elektriciteits- en Industrietafel. Moorlag voegt toe dat het rapport van DNB over zo’n belasting zou kunnen helpen. De minister zegt de Kamerleden gehoord te hebben en zegt dat hij aan zowel de Elektriciteits- en Industrietafel gaat werken met een vorm van CO2-heffing.

Arbeidsmarkt
Klaver en Moorlag zochten naar een toenadering van de minister in het bijstaan van de mensen die hun baan verliezen door de energietransitie, zoals alle mensen die in de kolenketen werken. De minister zei niets toe maar gaf aan dat de opgave duidelijk is en dat het ook uitgebreid besproken wordt aan de tafels.

Urgenda-vonnis en mogelijke maatregelen zoals sluiten Kolencentrales
De minister geeft aan dat het eerder sluiten van de kolencentrales tot de mogelijkheden behoort.

55% CO2-reductie
De sectortafels is gevraagd om een aantal additionele maatregelen op te leveren voor deze doelstelling. Daarnaast behoort Nederland tot een kopgroep landen die het Europese doel dat onder 55% ligt willen ophogen.

Biomassa
Jetten vraagt naar een prioritering van biomassagebruik om helderheid te bieden voor de verschillende sectortafels. De minister erkent het belang hiervan, en ziet het als tijdelijke oplossing voor regelbaar vermogen en daarmee het vervangen van fossiele brandstoffen.

Gebouwgebonden financiering
De minister geeft aan op aandringen van Klaver dat hij er alles aandoet om te onderzoeken in hoeverre dit een realistisch instrument is. Hij zegt zelf fan te zijn van gebouwgebonden financiering.


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen