Tweede Kamer over begrotingen EZK en I&W

14 november 2018

Afgelopen week besprak de Tweede Kamer de begrotingen van zowel het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Energie- en klimaatbeleid stond bij het begrotingsdebat van EZK volledig op de voorgrond. Gedurende het debat benadrukten meerdere Kamerleden het belang van draagvlak  voor de energietransitie en wees de minister erop dat kernenergie geen realistische optie is voor het behalen van de CO2-reductiedoelen voor 2030. De energietransitie was tijdens het begrotingsdebat van IenW minder dominant. Wel was er onder anderen discussie over het aankomende wetsvoorstel voor een vrachtwagenheffing en het (inter)nationaal stimuleren van laadinfrastructuur.  

De begrotingsbehandeling van EZK was in feite een vervolg op het Klimaatdebat van 31 oktober. Het behoud van draagvlak was wederom een groot thema, waarbij Kops (PVV) en Mulder (CDA) hun zorgen uitten over een stijgende energierekening. Daarnaast was er discussie over de duurzaamheid van biomassa en waren er meerdere vragen naar de toekomstige invulling en eventuele verbreding van de SDE+ regeling.

Minister Wiebes bevestigde in zijn termijn dat de energierekening inderdaad zal stijgen, maar dat een verlaging van de lasten op arbeid tegenover staat. Ook zei hij toe dat er momenteel vanuit het Rijk een visie op biomassa wordt geformuleerd en dat kernenergie voor het behalen van de doelen in 2030 geen reële optie is, maar voor die van 2050 misschien wel. Verder was het opvallend dat in de tweede termijn meerdere moties van de oppositie positief beoordeeld werden door de minister, in tegenstelling tot die bij het Klimaatdebat van eind oktober waarbij de minister alleen moties van de coalitiepartijen als haalbaar beoordeelde.

De begrotingsbehandeling van IenW stond in het teken van verkeersveiligheid, fileproblematiek en milieuvervuiling. Desondanks ontstond er nog wel een debat tussen minister Van Nieuwenhuizen en kamerlid Paternotte (D66) over onduidelijke plaatsing van laadpalen. Samen met Dik-Faber pleitte het kamerlid voor de plaatsing van meer borden, aangezien dit ook een rol kan spelen voor de zichtbaarheid, en daarmee de stimulering, van laadinfrastructuur. Door het ontbreken van een duidelijk pictogram kon er echter volgens de minister geen haast gemaakt worden hiermee. Ook bevestigde de minister dat de opbrengsten van de aangekondigde vrachtwagenheffing volledig zullen worden geherinvesteerd in de mobiliteitssector voor innovatie en verduurzaming.

Tijdens beiden debatten werden veel moties ingediend, waarvan afgelopen dinsdag een groot aantal werd aangenomen. De NVDE publiceert binnenkort een overzicht van de aangenomen moties in de Politieke Monitor van deze week Een uitgebreider verslag van beide debatten kunt u vinden in de monitor van afgelopen week. NVDE-leden kunnen zich aanmelden voor de wekelijkse Politieke Monitor via communicatie@nvde.nl.


Misschien ook interessant