CO2-belasting in Nederland lager dan in veel omringende landen

16 november 2018

Er zitten flinke verschillen in de CO2-belasting die Europese landen hebben ingevoerd. In Nederland is de belasting op de uitstoot van CO2 relatief laag. De NVDE maakte een kaartje met de directe CO2-belasting, ingevoerd en officieel aangekondigd, in Europese landen.

Olof van der Gaag, directeur NVDE, pleitte al eerder voor een ‘toekomsttientje’: als de industrie tien euro per ton CO2 betaalt, levert dat een half miljard op en is het redelijk om de overheid te vragen dit bedrag te matchen.

Een voorspelbare, stapsgewijze invoering van een nationale CO2-prijs geeft bedrijven duidelijkheid, zegt hoofddocent economie Steven Poelhekke van de Vrije Universiteit in de op 15 november verschenen pre-adviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde.

De Nederlandsche Bank (DNB) is voorstander van een fikse belasting op de uitstoot van CO2 in Nederland, zelfs als dat niet in Europees verband gebeurt. Uit een rapport van DNB van 30 oktober blijkt dat een belasting van 50 euro per ton CO2 geen grote gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Het kan zelfs leiden tot groei.

Beide rapporten geven aan dat een CO2-belasting zorgt voor een verschuiving van werkgelegenheid van CO2-intensieve naar schone sectoren, maar nauwelijks vermindering van de nationale werkgelegenheid oplevert. Het inzetten van de opbrengsten van de heffing voor vernieuwing bevordert de groene innovatie en het zoveel mogelijk samenwerken met handelspartners maakt de heffing effectiever, constateren beide rapporten.

Volgens het preadvies van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde zorgen hogere CO2-kosten voor grootverbruikers niet voor weglek naar het buitenland maar voor minder weglek naar Nederland omdat het speelveld met belangrijke handelspartners gelijker wordt.


Misschien ook interessant