Energie-efficiëntie verdient een hoofdrol in de energietransitie

7 november 2023

Vandaag organiseerden ABB, AlfaLaval en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie een symposium over energie-efficiëntie. Energie-efficiëntie is een cruciale maar vaak onderbelichte pijler in de energietransitie, vooral in het licht van de groeiende wereldbevolking en de toenemende vraag naar energie. Het wordt ontegensprekelijk een enorme uitdaging om de doelstellingen van net zero koolstofemissies tegen 2050 te halen.

In deze context is energie-efficiëntie geen als, maar een must. Het is één van de meest eenvoudige en doeltreffende oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Vaak is het laaghangend fruit dat kan worden geplukt omdat vele technologieën en producten die nodig zijn om de energie-efficiëntie wereldwijd te verbeteren vandaag bestaan. Echter, hun economische en ecologische voordelen zijn minder gekend of worden onderschat.

We bekeken vandaag hoe we moeten evolueren naar een klimaatneutrale industrie, welke maatregelen de overheid neemt om investeringen in energie-efficiëntie te stimuleren of te verplichten, welke kleine én grote ingrepen er vandaag beschikbaar én geschikt zijn om energie-efficiënt te ondernemen en welke de verdienkansen zijn op ecologisch én economisch vlak?

Experts aan het woord
Prof dr. Gert Jan Kramer is Hoogleraar duurzame energievoorziening aan de Universiteit Utrecht en schetste de toekomst voor een duurzame en op termijn klimaatneutrale industrie in Nederland. “Energie-efficiëntieverbetering in de industrie blijft belangrijk. Het zal een uitdaging zijn om in de transitie die voor ons ligt, en waarin zoveel radicale veranderingen zullen worden doorgevoerd, focus op verbetering van bestaande processen te houden.”

Reinier Koppelaar, waarnemend directeur Energiemarkt, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, lichtte het overheidsbeleid toe om tot nationale doelen te komen en gaf aan in welke mate de verscherpte besparingsplicht een drijvende factor kan zijn in de beslissing van bedrijven om te investeren in systemen die toelaten hun energieverbruik te monitoren en bij te sturen. “Energie die we niet gebruiken, hoeven we ook niet te produceren, transporteren, betalen of importeren. Energie besparen is dan ook verstandig voor klimaat, portemonnee, in relatie tot derde landen en voor het energiesysteem. Daarom heeft het kabinet de energiebesparingsplicht aangescherpt en wil de overheid heldere doelen stellen voor het energieverbruik.”

Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, leidde nadien een industriepanel waarin vier sprekers met verschillende achtergronden hun inzichten deelden. “Energie-efficiëntie verdient een hoofdrol in de energietransitie. Het bespaart geld, CO2-uitstoot en het maakt ons minder afhankelijk van (fossiele) energie-import. Daarom hebben we vandaag energie besparen in de industrie extra in de schijnwerpers gezet. Een energie-efficiënt energiesysteem is makkelijk van 100% duurzame energie te voorzien. Dat is waar we met elkaar naartoe moeten.”

Maike Akkers, Programmamanager Energietransitie Infrastructuur van Port of Rotterdam benadrukte de rol van het Havenbedrijf als facilitator voor bedrijven die initiatieven ontwikkelen in de energietransitie en energiebesparing: van opwekking van hernieuwbare bronnen tot oplossingen voor het delen of hergebruiken van restwarmte.

Dick Velings, Managing Director van Eneco B2B onderlijnde het belang van een strategische benadering van energie en duurzaamheid. Voor de noodzakelijke versnelling van de energietransitie is het belangrijk dat bedrijven deze vraagstukken met elkaar verbinden. De rol van Eneco verandert hiermee van leverancier naar partner, waarbij we samen kijken naar de energiebehoefte op de langere termijn; rekening houdend met de te realiseren energiebesparing, de energiemix en de mogelijkheden van opslag & flexibiliteit. Hij wees er ook op dat energiebesparing niet ten koste hoeft te gaan van productiviteit en dat een zelfde besparing ook niet voor elke energiebron nodig is. Je hoeft niet zuinig te zijn op alles, zo luidt het.

Een energiebesparing van 20-35 procent is geen uitzondering
Testimonals van bedrijven Centrient Pharmaceuticals en Flowserve Corporation sloten daarop aan en illustreerden het belang van voldoende aandacht voor de implementatie van energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd in productieprocessen.

Marcel Tol, Maintenance & Engineering Manager bij Centrient Pharmaceuticals benadrukte de noodzaak van sensoren die het productieproces nauwgezet opvolgen en toelaten onmiddellijk in te grijpen bij groter energieverbruik of een productieverlies te ondervangen of signaleren. Bart van der Slik, Business Development Manager Europe, Flowserve Corporation legde de klemtoon op de implementatie van oplossingen die ook op korte termijn vruchten afwerpen. Bedrijven hebben meestal grote teams aan de slag die ambitieuze lange termijn targets in het vooruitzicht stellen. Maar op korte termijn kan een gemiddeld Plug & Play-project ook 20 tot 35 procent aan energieverbruik opleveren.

Energy Efficiency Movement : een platform voor gelijkgestemden
De ‘Energy Efficiency Movement’ is een platform dat mensen en organisaties samenbrengt om te innoveren, kennis uit te wisselen en te handelen voor een meer energie-efficiënte wereld. Het delen van best practices en ervaringen kan anderen inspireren en motiveren om hetzelfde te doen.

Hoewel de uitdagingen die voor ons liggen aanzienlijk zijn, zijn ze niet onoverkomelijk. Met adequate investeringen, passende wetgeving en vastberaden inzet is het mogelijk om de komende decennia grote vooruitgang te boeken in de richting van de klimaatdoelstellingen van de akkoorden van Parijs en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Lid worden van het Energy Efficiency Movement kan via www.energyefficiencymovement.com

De presentaties van enkele sprekers zijn hieronder terug te zien:


Misschien ook interessant