Tag Archives: NWEA

Brancheverenigingen energie en duurzame technieken

Hier vindt u links naar de brancheverenigingen van de verschillende technieken voor duurzame energie: Zonne-energie – Holland SolarWindenergie – NWEABodemenergie – BodemenergieNLWarmtenetten – Stichting WarmtenetwerkBio-energie – Platform Bio-economie – Vereniging van bioketel-leveranciers – Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche Warmtepompen – Vereniging WarmtepompenGeothermie – Platform GeothermieNetbeheer – Netbeheer NederlandEnergiecoöperaties – Energie SamenLaadinfrasturctuur – ElaadNLGroen Gas – […]

Omgevingswetdag 2019

Verslag Op 25 november 2019 organiseerden de NVDE, NWEA, Holland Solar en Pels Rijcken de Omgevingswetdag. Centraal stonden dit jaar de RES’en en projectontwikkeling onder de Omgevingswet. In dit verslag leest u een korte impressie van de plenaire presentaties en van de deelsessies, met daarbij links naar de gegeven presentaties. Plenair gedeelteTijdens het plenaire ochtendgedeelte […]

NWEA presenteert Visie 2030: wind essentieel voor 100% duurzame energie

De omslag naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 is in volle gang. Windenergie speelt een essentiële rol in deze omslag. De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) schetst in haar Visie 2030 de technische en maatschappelijke stappen die Nederland op het gebied van windenergie moet zetten om de energietransitie te laten slagen. De transitie naar volledige […]