Stimuleer hybride warmtepompen, naast aardgasvrije wijken

22 april 2021

Het is een goed idee om hybride warmtepompen veel vaker in te zetten in wijken die voorlopig niet van het aardgas af zullen gaan. Waar een nieuwe cv wordt geïnstalleerd, zou de installateur meteen een hybride warmtepomp erbij moeten adviseren. Dit levert de bewoner direct een besparing op tot 70 procent op het aardgasverbruik voor verwarming. En het scheelt veel CO2-uitstoot op korte termijn, tegen beperkte kosten. “Hybride warmtepompen zijn in die gevallen voor bewoners een overzichtelijke stap en ze dragen bij aan snelle CO2-reductie tegen lage kosten. Waar dit spijtvrij kan, zeker doen!” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Deze tussenstap maakt de weg vrij voor de sprong naar aardgasvrij, op plekken waar die sprong in één keer nog niet kan, of binnen wijken die de komende vijftien jaar nog niet aan de beurt zijn.”

Hybride warmtepompen zijn met name een oplossing voor wijken die voorlopig niet aardgasvrij worden en voor wijken waar gemeenten kiezen voor hybride als oplossing voor de komende jaren. Wat de beste oplossing richting aardgasvrij is, verschilt per wijk. In sommige wijken is het juist zeer wenselijk om nu meteen in te zetten op all electric verwarming of een warmtenet. Ook de andere oplossingen (all electric warmtepomp, zonneboiler, isolatie, warmtenet) verdienen een financiële stimulans.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) steunt de oproep om vanaf 2024 ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen te plaatsen in woningen en gebouwen. Het nieuwe kabinet zou daarvoor 600 miljoen euro moeten vrijmaken. Vóór 2030 kunnen er 1 miljoen tot 2 miljoen hybride warmtepompen zijn geïnstalleerd. Dit zou een besparing opleveren van 1,3 tot 2,6 megaton CO2. Zo’n besparing is een substantiële bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de aangescherpte CO2-eisen van 55% van de Europese Unie. Wel moet ervoor worden opgepast dat er niet een zogeheten lock-in ontstaat.

Kamerdebat vandaag
Het pleidooi voor meer hybride warmtepompen past in de bredere oproep voor forse extra inzet voor de transitie van de gebouwde omgeving om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. De NVDE deed deze oproep samen met Netbeheer Nederland, Energie-Nederland, Bouwend Nederland, Consumentenbond en Natuur & Milieu in de inbreng voor het Commissiedebat Gebouwde Omgeving op 22 april 2021. Deze brede coalitie heeft ondanks de verschillende achtergronden een heldere boodschap aan de nieuwe Tweede Kamer voor het versnellen van de transitie in de gebouwde omgeving. Die versnelling is nodig om de doelen van het Klimaatakkoord te kunnen halen.
Kernpunten zijn:

  • Maak beleid voor de wijkaanpak onder regie van gemeenten én beleid voor een gefaseerde aanpak. Die gefaseerde aanpak kan van collectieven zijn, zoals een energiecoöperatie, of van individuele woningeigenaren;
  • Zorg voor een langjarig stabiel en robuust instrumentarium van zeker € 1 miljard per jaar;
  • Investeer voldoende in de benodigde energie-infrastructuren en zeker ook in de opschaling van duurzame warmtebronnen;
  • Jaag de ontwikkeling van zowel vraag als aanbod aan;
  • De energietransitie is een banenmotor: zorg voor voldoende vakmensen;
  • Zet de EU Renovation Wave RRF-fondsen in voor isoleren: snelle CO2-reductie met dank aan de EU.

Misschien ook interessant