IBO financiering energietransitie geeft checklist voor nieuw kabinet

28 april 2021

Het IBO financiering energietransitie biedt een checklist voor het nieuwe kabinet, met issues waarover besloten moet worden om de energietransitie financieel mogelijk te maken. De NVDE is blij met deze duidelijkheid. Met de genoemde fiscale en financiële aanpassingen, kan de energietransitie nog beter op stoom komen en daardoor op de goedkoopste manier CO2-besparen en banen creëren.

Het IBO (interdepartementaal beleidsonderzoek) laat zien dat Europa met normering en een betere beprijzing van CO2 krachtige instrumenten in handen heeft. Het toont de mogelijkheden om de CO2-prijs voor verschillende spelers gelijker te maken, waardoor de meest efficiënte CO2-reductie wordt bereikt. Daarvoor zou de belasting op elektriciteit omlaag kunnen en die op aardgas omhoog, en zou het verschil in belastingen voor groot- en kleinverbruikers kleiner moeten worden.

Zonder tijdige aanpassing van het overheidsbeleid komen noodzakelijke investeringen in een emissievrij energiesysteem niet tot stand, aldus het IBO. Regie en coördinatie is nodig om nieuwe infrastructuur zoals warmtenetten en waterstofnetten van de grond te krijgen. Het IBO geeft ook in overweging om lokale overheden financieel (deels) verantwoordelijk te maken voor de meerkosten van de eigen lokale wensen.

Het IBO wijst op het risico dat bepaalde groepen achterblijven vanwege budgettaire beperkingen en/of keuzes waar huishoudens zelf geen invloed op hebben. Dit kan leiden tot een (gevoel van) onrechtvaardige lastenverdeling en daarmee het draagvlak voor de transitie ondermijnen. Als oplossing ziet het IBO een mix van generieke en energiegerelateerde compensatie-instrumenten.

Het IBO financiering energietransitie is te vinden in het artikel ‘Ministeries: uniforme CO₂-prijs maakt klimaatbeleid effectiever’ dat op maandag 26 april al op Energeia gepubliceerd werd.

Op vrijdag 30 april is de definitieve versie van het IBO alsnog gepubliceerd. Deze is te vinden op de website van de Tweede Kamer.


Misschien ook interessant