NVDE aan informateur: Negen voorstellen voor een sterke en groene economie

15 april 2021

In een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet komt de NVDE met negen voorstellen voor een sterke en groene economie. De NVDE pleit voor het investeren in groen economisch herstel. Dat zorgt voor werkgelegenheid en het behalen van de klimaatdoelen. Duurzame keuzes moeten beloond worden en CO2-uitstoot moet consequent duurder worden. Ook roept de NVDE op tot tijdige besluitvorming om op tijd te zijn voor 2030, bijvoorbeeld voor elektrificatie van de industrie en groene waterstof, voor duurzame warmtenetten en investeringen in alle energie-infrastructuur, in lijn met recent onderzoek van CE Delft.

NVDE Brief informateur.pdf


Misschien ook interessant