Startconferentie van het Energieconvenant Slim & Zuinig

8 februari 2017

logos

 

Eind vorig jaar is overeenstemming bereikt over een voorgenomen additioneel pakket van maatregelen om een extra impuls te geven aan energiebesparing in de gebouwde omgeving.

De voortgangsrapportage over maatregelen extra impuls energiebesparing:
Aan energiebesparing in de gebouwde omgeving wordt een extra impuls gegeven door middel van een taakstellend convenant tussen marktpartijen, netbeheerders en de overheid. Dit convenant dient een markt voor energiebesparing op gang te brengen en een besparing te realiseren van 10 PJ in 2020.
De netbeheerders gaan zorgen, in samenwerking met aanbieders van systemen en diensten die de consument inzicht geven in het energieverbruik, dat deze mogelijkheden eenvoudig worden ontsloten tijdens het plaatsen van de slimme meter. Energieleveranciers, installateurs en andere marktpartijen bieden slimme thermostaten en andere besparingsproducten en -diensten aan huishoudens en klein zakelijke gebruikers aan. De overheid ondersteunt dit onder meer met subsidie, laagrentende leningen en voorlichting.
Indien we eind 2018 niet op koers liggen om de doelen te halen zullen aanvullende maatregelen worden genomen. Dit kunnen ook meer verplichtende maatregelen zijn – al dan niet ondersteund door fiscale maatregelen – voor marktpartijen. Deze maatregelen worden dan beoordeeld binnen de dan bestaande omstandigheden, zodat zekerheid zal ontstaan rondom het bereiken van 10PJ energiebesparing.

Inmiddels is een start gemaakt met het uitwerken van deze convenantsopgave waarbij er verschillende werkpakketten worden uitgewerkt door Netbeheer Nederland, EnergieNederland en de NVDE.

We willen graag met een breed samengestelde groep betrokkenen en experts de hoofdlijnen bespreken van hetgeen nodig is om het traject succesvol te laten verlopen. Deze afspraken worden vastgelegd in het convenant dat 1 mei moet zijn vastgesteld. Daarnaast willen we de vraagstukken die te maken hebben met het uitvoeringsprogramma identificeren en een eerste verkenning van mogelijke oplossingen in kaart brengen. Wij nodigen u van harte uit voor de startconferentie op 16 februari in Utrecht.

Voor wie
Betrokkenen/experts: Uitwerking Convenant Energiebesparing van het Energieakkoord

Programma
Wij ontvangen u vanaf 13.00 uur met koffie of thee en starten de conferentie om 13.30 uur. De middag sluiten wij rond 17.00 uur af met een drankje.

 

 

Datum en Locatie
Donderdag 16 februari 2017 13.00 tot 17.00 uur
Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
(10 minuten lopen vanaf het NS station of 5 minuten lopen vanaf parkeerplaats P1 van de Jaarbeurs)

Informatie & Inschrijven
Deze bijeenkomst is kosteloos en inschrijven verplicht. Om organisatorische redenen is de bijeenkomst beperkt tot 80 deelnemers.

 

Wij hopen op uw aanwezigheid,

Teun Bokhoven, voorzitter NVDE
André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland
Medy van der Laan, voorzitter Energie-Nederland


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”