Solar City 2016

10 mei 2016

Verschillende steden en gemeenten werken al met zonne-energiesystemen en stimuleren het gebruik van zonne-energie. Maar wie mag zich in 2016 Solar City noemen?

De ontwikkeling van de Nederlandse zonne-energiemarkt verandert sterk en is het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Niet alleen is in het afgelopen jaar het aantal geïnstalleerde zonnepanelen enorm gegroeid, ook zien we een duidelijke toename van de interesse in zonnewarmtesystemen en grote zonne-energieparken. Gemeenten spelen een belangrijke rol in de facilitering en stimulering van deze ontwikkeling.

Erkenning van de voortrekkers
Het is daarom spannend om te zien welke Nederlandse gemeenten en steden in dit jaar actief op deze ontwikkelingen inspelen en daarin excelleren. De verkiezing ‘Solar City 2016’ is bedoeld als erkenning van deze voortrekkers. De verkiezing Solar City 2016 wordt georganiseerd door Holland Solar in het kader van de promotiecampagne Solar Days. Een vakjury nomineert in mei drie gemeenten of steden, waarna tijdens de Solar Days campagneweek in juni de winnaar bekend wordt gemaakt.

Utrecht
De huidige titeldrager is de gemeente Utrecht die vorig jaar de verkiezing won. Het Utrechts beleid voor zonne-energie is consistent en heeft een langdurig vooruitstrevend uitvoeringskader, met als resultaat de realisatie van een omvangrijk aantal grote en kleine zonne-energieprojecten in de afgelopen jaren, zo oordeelde de jury. De gemeente Utrecht organiseert tijdens de Solar Days de Utrechtse Zon-10-daagse vol activiteiten in Utrecht, met op 2 juni een Solar Tour speciaal voor collegas uit andere gemeenten.

Criteria
De inzendingen voor Solar City 2016 worden beoordeeld aan de hand van de volgende zeven verschillende criteria. Zo moet de gemeente of stad een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie opwekken, moeten er in het oog springende zonne-energie projecten en andere voorbeelden zijn binnen de gebouwde omgeving zijn en moet de gemeente het zelf ook toepassen in de eigen gebouwen. Verder moet de gemeente actief de innovatie en kennisontwikkeling voor het bedrijfsleven stimuleren, een laagdrempelige administratie en regelgeving voeren en actief effectieve zonne- energieacties in samenwerking met bewonersgroepen stimuleren.

Gemeenten en steden die willen deelnemen aan deze titelstrijd kunnen zich nog tot 20 mei 2016 inschrijven via de website www.solardays.nl.


Misschien ook interessant