Scenariostudie: 100% hernieuwbaar in 2050 technisch haalbaar; industrie is ‘dark horse’

11 maart 2021

Het Nederlandse energiesysteem kan in 2050 technisch gezien volledig draaien op hernieuwbare bronnen. Dit blijkt uit een afstudeeronderzoek uitgevoerd bij de NVDE. De belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot het hernieuwbare energiesysteem zijn efficiëntieverbeteringen, een sterke elektrificatie van de energievraag en de hernieuwbare opwek van elektriciteit, waterstof en warmte. De industrie is in het toekomstige energiesysteem de grote onzekere factor.

In de huidige energiemodellen wordt de industrie veelal gemodelleerd in zijn huidige staat. Maar ook in de industrie zullen duurzame innovaties worden ingezet. Denk aan de flexibele productie van brandstoffen uit hernieuwbare elektriciteit, de inzet van bioraffinaderijen voor de productie van chemicaliën, brandstoffen én voor flexibele productie van elektriciteit en warmte. Deze opties kunnen het juist makkelijker maken om een volledig hernieuwbaar energiesysteem ook stabiel te houden. Daarom is er meer onderzoek nodig naar de potentiële rol van de industrie en de interacties met het hernieuwbare systeem.

Daarnaast brengt de scenariostudie meer onderwerpen naar voren die verder onderzocht kunnen worden. Meer import en export van energie kan bijvoorbeeld leiden tot lagere totale kosten voor de energietransitie. De studie heeft zich gericht op de technische haalbaarheid van het energiesysteem. De economische en maatschappelijke impact is buiten beschouwing gelaten.

Eerder uitgevoerde scenariostudies lieten al zien dat het Nederlandse energiesysteem grotendeels hernieuwbaar kan worden, maar alleen wanneer de industrie substantieel zou krimpen. Deze studie laat zien dat een dergelijke forse krimp niet nodig is om dit doel te bereiken. Het volledig hernieuwbare energiesysteem is namelijk stabiel met de huidige grootte van de energie-intensieve industrie én met een groei van één procent van de industriële sector.

De scenariostudie is uitgevoerd door Lotte van Vlimmeren als afstudeerproject aan de Radboud Universiteit. Het volledige verslag vind je hier:


Misschien ook interessant