Regioteam laat zien wat er wél kan, ondanks netcongestie

5 oktober 2023

Nee, de provincie hoeft niet op slot als er ‘file’ is op het elektriciteitsnet. De RES-regio’s in Limburg organiseerden afgelopen dinsdag samen met de provincie een kennismiddag over het onderwerp netcongestie. Joris Wijnhoven (NVDE) sprak over de ontwikkeling van duurzame opwek, het elektrificeren van de industrie en het steeds voller rakende elektriciteitsnet. Wijnhoven benadrukte dat er genoeg oplossingen zijn voor netcongestie. Lees hieronder meer hierover.

Versneld uitbreiden van de netten en besparen
Voor gemeenten en provincies blijft het versneld uitbreiden van de elektriciteitsnetten de komende jaren een topprioriteit om netcongestie tegen te gaan. Het verzwaren en uitbreiden van de elektriciteitsnetten is de enige oplossing voor de langere termijn. Maar dit kost veel tijd. Voor overheden is het belangrijk om duidelijke plannen op te stellen en vergunningsprocedures te versnellen. Omdat het uitbreiden van de netten jaren in beslag neemt, is energiebesparing extra belangrijk. Als er minder elektriciteit wordt gebruikt, is er uiteraard ook minder transportcapaciteit nodig. En de duurzaamste elektriciteit is de elektriciteit die niet opgewekt hoeft te worden.

Flexibel gebruik van elektriciteit en ‘energiehubs’
De elektriciteitsnetten zitten alleen vol op bepaalde momenten in het jaar. Door flexibel met elektriciteit om te gaan kunnen pieken in het gebruik of de opwek worden afgevlakt. Er zijn al bedrijven die flexibel omgaan met hun elektriciteitsgebruik. Deze bedrijven kunnen met hun flexibel gebruik geld verdienen én de elektriciteitsnetten ontlasten. Er zijn energieleveranciers of -adviseurs die bedrijven en overheden ontlasten op dit onderwerp. In de achterban van het Regioteam zijn veel bedrijven actief die bij flexibiliteit kunnen assisteren. Deze bedrijven helpen ook bij het ontwikkelen van ‘energiehubs’. Deze hubs zijn locaties waar door verschillende partijen flexibel met opwek, opslag en gebruik van elektriciteit wordt omgegaan. Op deze wijze kan er zorgvuldiger met de beschikbare stroomcapaciteit worden omgegaan. Dit biedt mogelijkheden voor de pieken op het net. Het is van belang dat er bij dit soort pilots goed contact is tussen overheden, ondernemers, energieleveranciers en netbeheerders.

Combinatie zon en wind en opwek dicht bij gebruik
Om de klimaatdoelen te halen is het belangrijk dat zonne- en windenergie beide nog flink groeien. De opwek van zonne- en windenergie vullen elkaar goed aan, want op momenten dat de zon niet schijnt, is er gemiddeld veel wind en andersom. Het combineren van deze bronnen zorgt voor een betere spreiding van de opwek en minder hoge pieken in het elektriciteitsnet. Met batterijen of andere opslagmogelijkheden kan de opgewekte elektriciteit op een later moment gebruikt worden. Als de opwek en opslag van elektriciteit zo dicht mogelijk bij het verbruik plaatsvinden, hoeft de elektriciteit maar een korte afstand te overbruggen. Hierdoor worden ook weer pieken op het net voorkomen.

Het Regioteam Energietransitie
Heb je vragen over het onderwerp netcongestie in jouw provincie? Of organiseert jouw overheidsorgaan ook een sessie over netcongestie? Het Regioteam van de NVDE, Holland Solar en Energie-Nederland staat voor je klaar.

Meer informatie over het Regioteam of direct contact opnemen? Ga naar deze pagina of mail naar regio@nvde.nl.

Download de presentatie hier: Duurzaam opwekken in tijden van netcongestie NVDE presentatie


Misschien ook interessant