Nederlanders overschatten aandeel duurzame energie

19 juli 2020

Ruim zestig procent draagvlak voor een Duurzame Doorstart na corona

Nederlanders denken dat we al veel meer duurzame energie hebben dan er in werkelijkheid is. Men schat dat 17 procent van de energie van de zon komt, terwijl dat nog niet één procent is. Ook de hoeveelheid windenergie en biomassa wordt fors overschat. Dit blijkt uit een onderzoek door Motivaction, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

“Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Het is makkelijker om tegen oplossingen te zijn of extra eisen te stellen, als je denkt dat we al heel ver zijn. Maar de urgentie is veel groter dan mensen denken. Er is nog veel meer werk aan de winkel en we hebben echt alle technieken nodig.”

De NVDE vindt het daarom zeer belangrijk dat de politiek kiest voor groen economisch herstel na de coronacrisis en vasthoudt aan het Klimaatakkoord. Een duurzame doorstart van onze economie biedt kansen om twee vliegen in één klap te slaan: economisch herstel en werkgelegenheid én het halen van de klimaatdoelen die we onszelf gesteld hebben. Daar is veel draagvlak voor, zo blijkt uit het onderzoek van Motivaction. Ruim zestig procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat Nederland erop koerst om duurzamer uit de coronacrisis te komen. Zij vinden dat er duurzaamheidseisen moeten worden gesteld aan bedrijven die overheidssteun krijgen.

Dit uit zich ook in eigen gedrag:

  • Twee derde van de woningeigenaren gaat meer of evenveel verduurzamen in eigen huis door corona. Deze cijfers zijn gunstiger dan die in vergelijkbare onderzoeken enkele maanden geleden (oa van ABN AMRO en Vereniging Eigen Huis).
  • Er zijn ook aspecten uit de coronatijd die men wil behouden. Zo geven vrijwel alle respondenten aan te willen blijven genieten van het groen en de natuur dichtbij. 78 Procent wil regelmatig thuis blijven werken, van degenen waar dat van toepassing is.
  • 44 Procent vindt dat de overheid het meest verantwoordelijk is voor het verduurzamen van Nederland. Het aantal mensen dat ook verantwoordelijkheid toekent aan bedrijven en bevolking is toegenomen in het afgelopen jaar.

DE NVDE presenteerde dit onderzoek in de uitzending van Vroege Vogels op 19 juli 2020.
De NVDE startte vorige week de campagne Duurzame Doorstart met film, om het draagvlak voor groen herstel te laten zien en te laten groeien.
Hieronder vindt u de links naar de rapportage en infographic van het Motivaction onderzoek. Daarnaast maakte de NVDE een rapportage over de duurzame energiesector in coronatijd, die zij op 9 juni met Koning Willem-Alexander besprak.

Motivaction rapportage NVDE energietransitie en corona NVDE


Misschien ook interessant