Reactie NVDE op brief minister Jetten over inframarginale heffing

30 november 2022

De NVDE kan (vooralsnog) uit de voeten met de manier waarop het Rijk invulling geeft aan de Europese Verordening die voorziet in afromen van opbrengsten uit duurzame energie. Die verordening is een gegeven, maar het Rijk vult de keuzeruimte navolgbaar in. Hoewel het plafond van 130 euro per MWh verder is aangescherpt ten opzichte van het minimum van 180 euro per MWh uit de EU-verordening, sluit deze zo aan op de regeling in omliggende landen. Het Rijk heeft er goed oog voor een systematiek te ontwikkelen die de belasting op de juiste plek laat neerslaan, namelijk daar waar ook echt winst gemaakt wordt. Ook is het werkbaar om de marktinkomsten per maand te gaan bepalen en alleen installaties van meer dan 1 MW mee te tellen.

NVDE voorzitter Olof van der Gaag: “Hoe begrijpelijk deze regeling ook is om te helpen het gat in de energierekeningen van mensen te dichten, het blijft dweilen met de kraan open. Wat echt helpt om de energieprijzen te drukken, is versneld afscheid nemen van duur fossiel gas en vliegensvlug overschakelen op hernieuwbare energie”.

Punt van aandacht blijven installaties waar wél variabele kosten zijn, zoals biomassa-installaties. De vraag is of de hoogte van het plafond en de onzekerheden over de uitwerking van de regeling er niet toe leiden dat sommige installaties stil komen te staan, met als gevolg dat we juist weer méér aardgas gaan verstoken.

Kamerbrief: Uitvoering tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van producenten van elektriciteit

 

Webinar ministerie EZK
Het ministerie van EZK houdt op 9 december van 10.00 tot 11.30 uur een webinar voor elektriciteitsproducten om duidelijkheid te geven hoe de inframarginale heffing hen kan raken.
Webinar Inframarginale Heffing voor elektriciteitsproducenten


Misschien ook interessant