Korte reactie NVDE op stikstofaanpak kabinet

25 november 2022

De NVDE is positief over de stikstofaanpak die het kabinet heeft gepresenteerd en denkt graag mee over het concreet maken van beleidsvoorstellen. “Het is goed dat er stevig en ruimhartig beleid komt om de kern van het probleem op te lossen: de te hoge uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan in de natuur. Nu is het cruciaal ook zo snel mogelijk de vergunningverlening voor de energietransitie door kan en zo weinig mogelijk vertraging op loopt. We zijn blij dat het kabinet zich daar voor in wil zetten”, aldus voorzitter Olof van der Gaag.

Eerder deze week presenteerde NVDE samen met een brede coalitie van bedrijven 10 concrete voorstellen om de energietransitie prioriteit te geven bij de aanpak voor stikstofreductie. Aanleiding vormde het wegvallen van de bouwvrijstelling en het daarmee gepaarde risico op vertraging voor de energietransitie. Nederland loopt al achter met klimaatdoelstellingen en juist duurzame energie draagt bij aan structureel lagere stikstof- en CO2-emissies.

Kern van de voorstellen vormde o.a. direct starten met maatregelen om de meest omvangrijke stikstofemissies te reduceren in de omgeving rondom Natura2000-gebieden. De NVDE constateert dat het kabinet hier nu voortvarend aan de slag gaat en piekbelasters een goed maar niet vrijblijvend aanbod wil doen. Ook vindt NVDE het verstandig dat het kabinet de juridische mogelijkheden gaat onderzoeken om energietransitie-projecten prioriteit en een bijzondere status te geven en daarover het gesprek aan gaat met de  Europese Unie. Projecten die tijdens hun levensduur juist zorgen voor forse emissiereductie zouden niet moeten vertragen. We denken als NVDE graag mee over een snel werkbare oplossing voor de energietransitie.  De investering van 400 miljoen euro expliciet bedoeld voor Schoon en Emissieloos bouwen helpt daarbij en juichen wij toe.


Misschien ook interessant