Port of Rotterdam sluit zich aan bij de NVDE

19 januari 2023

Het Havenbedrijf kan en wil impact maken, richt zich daarom op de versnelling van de verduurzaming in de haven en is partner in de digitalisering van de haven en logistieke ketens. De kerntaken van het Havenbedrijf zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven, het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart en het ondersteunen van de toekomstbestendigheid van de Rotterdamse haven.

Als versneller van duurzaamheid in de haven ligt de waardecreatie in het innemen van nieuwe rollen als projectontwikkelaar en investeerder. De inzet als versneller van de duurzaamheid in de haven moet leiden tot een CO2-reductie van -49% ten opzichte van 1990 in 2030. Port of Rotterdam is dan op weg naar CO2-neutraliteit in 2050, weet toekomstbestendige ladingstromen en activiteiten aan te trekken en kan rendabel investeren in verduurzaming.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag is verheugd met het nieuwe lidmaatschap. “De Rotterdamse haven wil een voortrekkersrol spelen in de energietransitie en een versneller zijn van duurzaamheid in de haven. Ook spant de haven zich in voor de productie van nieuwe ontwikkelingen, zoals groene waterstof en biobrandstoffen. Hiermee kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan onze nieuwe Commissie Industrie.”

 


Misschien ook interessant