Overzicht concept-verkiezingsprogramma’s klimaat- & energie-paragrafen

De afgelopen weken hebben een aantal politieke partijen hun concept-verkiezingsprogramma’s gedeeld. De NVDE heeft de relevante passages die raken aan de klimaat- en energietransitie op een rij gezet. De volledige analyse vind je hier: 20230920 verkiezingsmonitor blad 1-2023 en 20230914 verkiezingsmonitor blad 2-2023

Klimaat- en energie-onderwerpen komen bij alle partijen in de concept-verkiezingsprogramma’s duidelijk naar voren. Enkele opvallende voornemens uit de conceptprogramma’s op klimaat en energie zijn:

 

VVD

 • Stimuleren van thuiswerken en meer flexibele werktijden, deelmobiliteit makkelijker maken en investeren in beter en meer openbaar vervoer.
 • Stimuleren geothermie. Geothermie is ideaal voor verduurzaming glastuinbouwsector en als  input voor warmtenetten.

CDA

 • Groene industriepolitiek met bindende en wederkerige maatwerkafspraken voor de grootste vervuilende bedrijven, infrastructuur voor ‘negatieve emissies’.
 • Investeren in snelfietspaden, openbaar vervoer en deelvervoer.
 • Vliegbelasting overstappers & privejets, geen luchthaven Lelystad en krimp Schiphol naar 440.000 vluchten.
 • De rente bij het Warmtefonds blijft 0 procent voor lage- en middeninkomens, alle corporatiewoningen met slecht energielabel voor 2030 aangepakt, wijk-voor-wijk verduurzamen met voorrang kwetsbare wijken en norm voor biobased bouwen.

PvdA/Groenlinks

 • Streven naar klimaatneutrale elektriciteitsvoorziening in 2035 en in 2040 een klimaatneutrale industrie en samenleving.
 • Versterking en innovatie van het elektriciteitsnet plus voorrang projecten met maatschappelijk belang.
 • Vergunningen binnen twee jaar & houdbare stikstofvrijstelling voor energietransitie projecten.
 • Meer deelmobiliteit, betalen naar gebruik, nieuwe leaseauto’s emissieloos 2025 & alle nieuwe auto’s emissieloos in 2030.
 • Klimaatplicht voor bedrijven die subsidie krijgen en verplicht doel elektrificatie industrie.

SP

 • CO2-heffingen industrie, nationaliseren energiebedrijven, investeren openbaar vervoer.
 • Geen rekeningrijden en geen normeringen voor burgers of voordeel elektrisch rijden.

Volt

 • Verduurzaming van bestaande woningen door onder andere dubbelglas vanaf 2028 te verplichten en te investeren in isolatie, ventilatie en schone warmte.
 • Motorrijtuigenbelasting vervangen op auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens door ‘betalen-naar-gebruik’.
 • Particulieren kunnen nog tot 2030 een subsidie krijgen voor de aanschaf of private lease van een nieuwe en tweedehands elektrische auto.

Artikel delen?