NVDE zet meest duurzame momenten Tweede Kamer van het afgelopen jaar op een rij

21 maart 2017

Deze week nemen wij afscheid van vele zittende Tweede Kamerleden. A.s. donderdag, 23 maart, zal een nieuwe volksvertegenwoordiging worden geïnstalleerd. De huidige Tweede Kamer is bijna 4,5 jaar actief geweest, aangezien het kabinet Rutte-Asscher de volledige rit heeft uitgezeten. Vanuit het kabinet kwamen natuurlijk initiatieven als het Energieakkoord en scharen steeds meer partijen zich achter een Klimaatwet. Maar welke individuele Kamerleden hebben de afgelopen periode geprobeerd het verschil te maken op het gebied van duurzaamheid? Wij hebben voor u wat toppers op een rij gezet, in willekeurige volgorde. Heeft u ook suggesties? Stuur ze in via ingridhorjus@nvde.nl en wij vullen de lijst aan!

Motie Jan Vos (PvdA) over het streven naar de verkoop van emissievrije voertuigen per 2025.

In navolging van andere Europese landen kwam PvdA-Kamerlid Jan Vos, medeondertekend door een aantal collega’s van andere partijen, met een voorstel om vanaf 2025 alleen nog maar zero-emissie auto’s te verkopen in Nederland. Gaat schoon vervoer fossiel dan eindelijk verdringen van de snelwegen de komende jaren?

Motie Dik-Faber (CU) over het streven naar een minimumprijs voor CO2

ChristenUnie Kamerlid Dik-Faber verdient een eervolle vermelding in deze lijst. Van duurzaamheidscriteria voor biomassa tot het verduurzamen van de Omgevingswet, ze was overal. Tijdens het debat over het Klimaatakkoord van Parijs diende zij met een aantal collega’s een motie die de regering verzocht om te streven naar een minimumprijs voor CO2 uitstoot, zodat vervuiling zwaarder belast wordt.

Motie van Tongeren (GL) c.s. over omgevingswaarden in het besluit kwaliteit leefomgeving en motie Ronnes (CDA) en van Veldhoven (D66) over verlagen regeldruk voor energietransitie.
Een ingrijpende wetswijziging van het kabinet was de Omgevingswet. Zowel tijdens de behandeling (van Tongeren) als daarna (Ronnes & van Veldhoven) werden er moties ingediend die ervoor zorgden dat de Omgevingswet groener werd dan het originele voorstel.

Motie Jan Vos (PvdA) met Agnes Mulder (CDA) over drie doelstellingen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2 reductie
Net voor het verkiezingsreces vond er nog een aantal interessante energiedebatten plaats in de Tweede Kamer. Scheidend PvdA-Kamerlid Jan Vos en CDA-Kamerlid Agnes Mulder vonden elkaar in deze motie die de regering oproept om het huidige energiebeleid met drie verschillende, en elkaar versterkende, doelstellingen nieuw leven in te blazen.

Amendement Bosman (VVD) over vervallen gasaansluitplicht

Tijdens het debat over de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet op 1 februari 2017 diende VVD Kamerlid André Bosman een amendement in dat voorziet in het stoppen met de aansluitplicht van gas in woningen. Een belangrijk moment dat de verduurzaming van de gebouwde omgeving verder stimuleert.

 

 


Misschien ook interessant