NVDE vindt het Gelderse coalitieakkoord op het gebied van energie spannend

14 juni 2023

De NVDE vindt het Gelderse coalitieakkoord op het gebied van energie spannend. “Het roept nog wel wat vragen op of de uitgangspunten en ambities helemaal bij elkaar passen”, zegt Olof van der Gaag van de NVDE.

Het is positief dat de provincie de afgesproken doelen voor de opwek van duurzame energie blijft respecteren. Terecht wordt erkend dat zon en wind daarbij nodig zijn, maar tegelijk past daar slecht bij dat zon op landbouwgrond en nieuwe windmolens (voorlopig) worden uitgesloten. Zon en wind zijn immers het motorblok van de duurzame opwek op land. De NVDE gaat er wel van uit dat er ruimte blijft voor zon als de ruimte met andere functies wordt gedeeld.

“Het motto van het akkoord luidt ‘gewoon doen’, hopelijk gaat dat ook gelden voor het opwekken van schone energie. Kunnen bijvoorbeeld burgers die samen in energiecoöperaties energie willen opwekken aan de slag blijven? Het akkoord spreekt terecht de wens uit om meer opbrengsten van de opwek van duurzame energie aan de omgeving ten goede te laten komen”, zegt Olof van der Gaag van de NVDE, “maar dat vraagt wel ruimte om ook daadwerkelijk zonne- en windenergie op te wekken.

De NVDE vindt het wel goed dat het akkoord de noodzaak van warmtenetten benoemt, de noodzaak van energiebesparing onderstreept en de noodzaak erkent om de files op het stroomnet (netcongestie) aan te pakken. De (vrij optimistische) ambitie om binnen acht jaar een kleine kerncentrale te realiseren lijkt op gespannen voet te staan met de eveneens uitgesproken wens om de risico’s van toekomstige negatieve effecten van nieuwe energieinitiatieven bij de ontwikkelaar te leggen.


Misschien ook interessant