NVDE: verstandig pakket ter compensatie van hoge gasprijs

18 oktober 2021

Het kabinet kondigde 15 oktober een aantal maatregelen aan om huishoudens en bedrijven gedurende het jaar 2022 te compenseren voor de hoge aardgasprijs. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) vindt het een verstandig pakket. De hoge gasprijs stimuleert huishoudens en bedrijven om het aardgasverbruik te verminderen. Het pakket van de overheid behoudt die nuttige prikkel en stimuleert om over te stappen op (duurzamere) elektriciteit. Dat is een stap in de goede richting voor de energietransitie. De verhoging van de belastingteruggaaf compenseert de ergste effecten van de hoge gasprijs op de energierekening. Ook de 150 miljoen euro voor aanvullende subsidies voor isolatie is verstandig. Zo subsidiëren we de oplossing, namelijk het verminderen van het gebruik van aardgas. Hiermee wordt de energierekening van bewoners met een krappe portemonnee niet eenmalig, maar voor de komende decennia verlaagd. Dit is een substantieel bedrag in vergelijking met bijvoorbeeld de ISDE, die andere subsidieregeling voor isolatie en duurzame warmte.

Aandachtspunt is wel dat een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit  de rentabiliteit van zonnepanelen thuis vermindert, en postcoderoos-projecten bemoeilijkt. Ook is het voor warmtebedrijven van belang dat de rekensystematiek om de jaarlijkse warmtetarieven te bepalen ongewijzigd blijft. Met deze kamerbrief lijkt dat gewaarborgd, want ook huishoudens op een warmtenet hebben profijt van beide belastingmaatregelen.

Het kabinet doet incidenteel en alleen voor 2022 een tweetal aanpassingen in de energiebelastingen, om op korte termijn een lastenverlichting te realiseren, zo schrijft staatssecretaris Yeşilgöz in een brief op 15 oktober. Zij verhoogt ten eerste de belastingvermindering met 230 euro (inclusief btw). Dit is een vaste korting op het belastingdeel van de energierekening en geldt voor iedereen. De stijgende gasprijs vertaalt zich eveneens in een stijgende elektriciteitsprijs. Daarom wordt ten tweede in de energiebelasting in 2022 incidenteel het tarief op de eerste schijf elektriciteit met 8,389 cent (inclusief btw) verlaagd. Dit staat voor een huishouden met een gemiddeld verbruik ongeveer gelijk aan een verlaging van 200 euro (inclusief btw). Een huishouden met een gemiddeld verbruik ontvangt dus in totaal een tegemoetkoming van 430 euro (inclusief btw) ten opzichte van waarvan is uitgegaan bij het Belastingplan.

Daarnaast heeft het kabinet 150 miljoen euro gereserveerd om kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening en/of een slechte energetische staat van hun woning te ondersteunen via gemeenten, die in buurten waar veel energiearmoede voorkomt gericht aan de slag kunnen gaan. Gemeenten bepalen zelf hoe ze dit doen, ook in overleg met woningcorporaties


Misschien ook interessant

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

Bart Groothuis, Europarlementariër (VVD): “Geen ander Europees land zo goed gepositioneerd om duurzame energie van eigen bodem op te wekken”

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen

NVDE over hoofdlijnenakkoord: energietransitie gaat door, belangrijke klus nieuwe ministers om de uitvoering te versnellen