Het RES-congres

20 oktober 2021

3 november 2021

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NPRES) organiseert het eerste RES-congres: ‘De RES op stoom’. Olof van der Gaag is spreker bij de deelsessies ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties’ en ‘Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa’ Aanmelden kan via deze link

Over de sessies

Sessie over samenwerking: Een goede samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties bij energieprojecten is cruciaal, maar niet vanzelfsprekend. De NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NP RES brachten deze zomer samen het essay ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties’ uit. Dit essay is een eerste stap in een dialoog die vervolg verdient. Het vervolg vindt plaats in deze sessie.  

In aanloop naar het congres heeft gespreksleider Ruud Schuurs een aantal interviews gehouden met gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties die samen betrokken waren bij energieprojecten. Tijdens deze sessie reflecteert Ruud samen met o.a. Siward Zomer (Energie Samen, Participatiecoalitie) en Olof van der Gaag (NVDE) op de bevindingen. 

Sessie over doelstelling RES: In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 binnen de RES’en 35 twh hernieuwbare elektriciteit opwekken om zo bij te dragen aan de 49% CO2 reductiedoel. Met de elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit en de nieuwe afspraken in Europa over een hogere CO2 reductiedoelstelling komt dit doel onder druk te staan. De regio’s laten een hoge ambitie zien, maar er is ook weerstand tegen wind en zon op land. Daarnaast heeft de uitspraak in de Nevele zaak mogelijk ook impact op de ontwikkeling van windparken.

Wat gaat bovenstaande betekenen voor de RES’en? Hoeveel ruimte is er voor een eventuele bijstelling van het doel? NPRES leidt het gesprek hierover met o.a. PBL en relevante stakeholders, waaronder de NVDE.

Over het RES-congres
Het RES-congres is voor iedereen die zich betrokkenen voelt bij de RES: overheden, maatschappelijke organisaties, netbeheerders, marktpartijen, wetenschappers en (burger)initiatieven. Het congres vindt live plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Aanmelden en het hele programma bekijken kan via deze link.


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?