NVDE tegen Tweede Kamerleden: ‘Voer Energiewet zo snel mogelijk in’

27 maart 2024

Video onder de tekst

Vandaag vond het rondetafelgesprek over de Energiewet plaats in de Tweede Kamer. De NVDE was aanwezig en pleitte voor een spoedige invoering van de wet. De Energiewet is het fundament van wet- en regelgeving in de energietransitie en biedt een belangrijk wettelijk raamwerk voor het zo snel mogelijk vervangen van fossiele bronnen door hernieuwbare energie uit Nederland. 

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag: “In 1998 werden de gaswet en de elektriciteitswet vastgesteld. Dit was het jaar waarin Nederland nog netto-gasexporteur was. We hadden toen enkele tientallen elektriciteitscentrales die nagenoeg alle stroom leverden die we gebruikten. Het percentage duurzame energie was 1,3 procent in 1998. Hoeveel is er wel niet veranderd en ook verbeterd? Zeker bij elektriciteit gaat het ongelooflijk hard. De helft van alle stroom die we in Nederland gebruiken, die komt al uit duurzame bronnen en dat percentage neemt snel toe. De uitstoot van de elektriciteitssector ging vorig jaar met 22 procent omlaag. Dat is echt zeer spectaculair. We zijn wereldkampioen zonnepanelen in Nederland en er zijn 130.000 mensen lid van energiecoöperaties. Dat hebben we eigenlijk allemaal ingepast in een oud systeem. En het is nogal wiedes dat dat oude systeem op een gegeven moment begint te piepen en te kraken. Dat moment is nu.”

“Uitdagingen zijn netcongestie en het matchen van vraag en aanbod in het nieuwe elektriciteitssysteem. Dit nieuwe systeem moeten we nu gaan maken en de Energiewet helpt daarin. Het belangrijkste waarmee we moeten beginnen is heldere communicatie naar burgers en bedrijven toe. Wij proberen daar ook zelf aan bij te dragen met het energieweerbericht en het Nationaal Energiedashboard.”

“De Energiewet maakt het ook makkelijker om de data die daarvoor nodig zijn met elkaar te delen en in te zetten. Maar om flexibeler te worden is het belangrijk dat we sneller kunnen bijsturen. Wat daar nog extra zou helpen is als we ook de doorlooptijden van projectontwikkeling, bijvoorbeeld voor de versterking van het elektriciteitsnet, veel korter weten te krijgen.”

“Een derde punt is dat we ook het flexibele gedrag dat we zo graag willen zien van burgers en bedrijven moeten belonen. Uiteindelijk zijn er ook strengere maatregelen mogelijk nodig, maar laten we beginnen met het belonen van het gedrag dat we graag willen zien. Dat betekent bijvoorbeeld dat als mensen hun elektrische auto of hun warmtepomp op een slimme manier inzetten en daarmee het elektriciteitsnet ontlasten, ze daar ook simpelweg financieel voordeel van hebben. Dit zou helpen om de goede richtingen die al in de Energiewet zitten, nog verder te versterken. En het aanlokkelijk voor mensen en bedrijven te maken om hier aan mee te doen.”

Lees hier ons position paper over de Energiewet


Misschien ook interessant