NVDE stuurt input voor provinciale verkiezingsprogramma’s

3 mei 2018

Hoe de energietransitie zal verlopen, is sterk afhankelijk van keuzes op lokaal en provinciaal niveau. De provincie vervult een grote rol in vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. In dat licht zijn de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten uitermate belangrijk.

De NVDE wijst bij de provinciale verkiezingen op het belang van ruimte. De provincie vervult bij uitstek een brugfunctie tussen de nationale doelstellingen en lokale ontwikkelingen en initiatieven. Door slimme oplossingen, zoals het combineren van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie, kunnen infrastructuurkosten worden verlaagd.

De NVDE benadrukt verder het belang van elektrisch vervoer, regionale afstemming voor warmte en de verduurzaming van de bedrijfsvoering. De energietransitie zorgt voor veel nieuwe banen, maar er  is een tekort aan technici. De NVDE pleit daarom voor een werkambassadeur die als brug dient tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

De NVDE-brief aan opstellers van provinciale verkiezingsprogramma’s vindt u hier.


Misschien ook interessant