Felix Olthuis, Energie Samen: ”samenwerking is nodig om het belang van burgerbetrokkenheid in de energietransitie zichtbaar te maken”

3 mei 2018

Op 25 april tekende vijf coöperaties en verenigingen op het gebied van duurzame energie een samenwerkingsovereenkomst voor een koepelcoöperatie onder de naam Energie Samen. ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX kunnen zo burgerinitiatieven voor verduurzaming van energieproductie en -gebruik krachtiger  ondersteunen. Maatschappelijk eigenaarschap is in de praktijk een belangrijke sleutel tot succes van duurzame energieprojecten. De NVDE sprak met Felix Olthuis, voorzitter Energie Samen.

Waarom samenwerken onder één koepelcoöperatie?
‘’Tot nu toe hadden we vijf verschillende partijen die hun eigen inspanningen en belangen behartigen. We kiezen voor één gezamenlijke rechtspersoon, een koepelcoöperatie van coöperaties en verenigingen. Daarmee zijn we effectiever, krachtiger, beter zichtbaar en ook voor de overheid een partij om rekening mee te houden.”

Wie vertegenwoordigen jullie?
‘’Samen vertegenwoordigen wij een groot aantal coöperaties en verenigingen omtrent duurzame energie-initiatieven. Meer dan honderd partijen worden vertegenwoordigd in dit samenwerkingsverband met een gezamenlijk ledenaantal van rond de 160.000 à 170.000 mensen.’’

Wat worden de activiteiten van Energie Samen?
’We doen drie dingen: belangenbehartiging, projectontwikkeling en service. We gaan samen een substantiële bijdrage leveren aan de regeringsdoelstellingen voor het reduceren van de CO2-emissie. Daarnaast gaan we veel doen aan projectontwikkeling op het gebied van wind, zon, besparing en warmtenetten. Het gaat  voornamelijk om opschaling van de activiteiten die de leden van Energie Samen al langer uitvoeren. Tot slot gaan we ons bezig houden met kennisdeling, opleiding en monitoring. We leveren service aan energiecooperaties, bijvoorbeeld door ICT-tools voor hen te ontwikkelen. ’’

Wat zijn de uitdagingen in het Klimaatakkoord?
‘’De grootste uitdagingen in het Klimaatakkoord zullen opwek en besparing zijn. Vanuit de coöperaties willen we zoveel mogelijk samen doen. Huiseigenaren moeten bijvoorbeeld ook eigenaar zijn van de warmtenetten. Met de oprichting van Energie Samen willen we de beweging van onderop meer stem en daadkracht geven. De energietransitie wordt een succes in Nederland, als we burgers weten te betrekken.’’

Hoeveel dragen energiecoöperaties bij aan CO2-reductie?
‘’Quintel is momenteel de berekeningen aan het doen omtrent deze vraag. Binnenkort publiceren we in samenwerking met Quintel een globale berekening van de concrete bijdrage die de coöperaties kunnen leveren aan de doelstelling van het regeerakkoord.’’

Het persbericht van Energie Samen van 25 april 2018 is hier te lezen.


Misschien ook interessant