NVDE startuplid: Aquabattery, energieopslag met zout water

24 januari 2019

AquaBattery is bezig met de ontwikkeling van een energieopslagsysteem op basis van enkel water en keukenzout! Om fossiele brandstoffen uit te faseren, is de transitie naar hernieuwbare energietechnologie van groot belang. Zon- en windenergie hebben echter een fluctuerend karakter. Wij ontwikkelen de Blue Battery om elektriciteit van duurzame bronnen op te slaan in enkel water en keukenzout (NaCl). Blue Battery vormt een oplossing voor het niet overeenkomen van vraag en aanbod. Onze technologie voorziet in een milieuvriendelijke en veilige vorm van opslag op kleine en op grote schaal, om zo de transitie naar duurzame energie te versnellen en energie goedkoop en beschikbaar te maken voor iedereen.

Elektriciteit wordt opgeslagen in een concentratieverschil tussen zoet en zout water. Stroom wordt opgewekt door het zoete en zoute water langs speciale membranen te laten stromen. Meer membranen genereren meer vermogen dat de Blue Battery kan opnemen en leveren, terwijl een groter volume de opslagcapaciteit doet verhogen. Beide componenten kunnen onafhankelijk geschaald worden, en omdat zout water zo goedkoop is, wordt elektriciteitsopslag vooral goedkoop op langere tijdschalen (van uren tot weken).
Ons product vormt een oplossing voor zon- en windparken, boerenbedrijven, industriële terreinen, afgelegen off-gridlocaties, maar zeker ook op residentieel niveau. Geïnteresseerd? Contacteer ons via aquabattery.nl


Misschien ook interessant