NVDE: nog mogelijkheden voor minder CO2 in 2020

25 januari 2019

Het wordt moeilijk om de doelen voor minder CO2 en meer duurzame energie in 2020 nog te halen. Dat blijkt uit de ‘partiële analyse’ die het PBL vandaag publiceerde. Maar er zijn hoe dan ook nog tal van zinnige mogelijkheden om snel te zorgen voor verbetering. De NVDE brengt vandaag een notitie uit met mogelijke maatregelen die nog in 2020 effect hebben en bovendien een positieve bijdrage leveren aan energietransitie op langere termijn. Het gaat om meer zonne- en windenergie, betere netaansluitingen, energiebesparing en meer elektrische auto’s.

“Het halen van de energie- en klimaatdoelen is geen vrijblijvende zaak,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). ‘De politiek heeft zich gedragen als een middelbare scholier die in mei gemiddeld nog een 4 staat en toch over wil gaan. Een onvoldoende opkrikken lukt alleen als je tijdig alles uit de kast haalt. Dat hebben deze regering en de vorige te lang voor zich uit geschoven’.

Vele onderzoeken lieten al zien dat deze doelen hooguit zouden worden gehaald wanneer werkelijk alles mee zou zitten. De NVDE waarschuwde bijvoorbeeld in augustus 2017, met een rapport door CE-Delft dat we de CO2-reductie van 25% niet zouden gaan halen. Maar de politieke reactie bleef steeds ‘de doelen zijn binnen bereik’. Nu blijkt dat er minimaal 9 Megaton extra CO2-reductie nodig is. Deze vorm van reken-je-rijk beleid leidt tot vertraging, nodeloos gedoe en extra kosten. De NVDE vindt het belangrijk om in het klimaatakkoord te werken op basis van realistische prognoses – en ondertussen op de korte termijn nog enkele ‘negens en tienen’ te scoren voor een voldoende.

Er zijn grofweg vier categorieën maatregelen die nog voor 2020 soelaas bieden:

  1. Versneld sluiten van kolencentrales. Als bijvoorbeeld de Hemwegcentrale en de Engie-centrale sluiten, scheelt dat ongeveer vijf megaton. Gascentrales en import kunnen dat opvangen, zonder problemen voor de leveringszekerheid. Dat vraagt om afspraken met deze bedrijven, onder andere over de kosten en de zorg voor het personeel.
  2. Een pakket met voorstellen van de NVDE om snel meer duurzame energie te realiseren, onder meer door sneller zonneprojecten aan te sluiten op het net, een extra stimulans voor grotere zonnedaken en voor duurzame warmte uit geothermie en biomassa.
  3. Het versnellen van het verduurzamen van woningen met subsidie voor isolatie en een extra bedrag voor duurzame warmte via de ISDE-regeling. Dit levert al in 2020 extra CO2-reductie op, en meer comfort met een lagere energierekening voor de bewoners.
  4. Het stimuleren van elektrisch rijden. Er kunnen in 2020 5.500 extra elektrische auto’s rijden door de aankoopsubsidie uit het klimaatakkoord naar voren te halen en door te bevorderen dat tweedehands elektrische auto’s uit de lease in Nederland blijven.

Deze laatste drie pakketten leveren samen ongeveer 2,5 Megaton aan extra CO2-reductie en brengen de doelen van het Energieakkoord veel dichterbij.

De NVDE-notitie met maatregelen die leiden tot minder CO2-uitstoot in 2020 vindt u hier: NVDE overzicht versnellingsopties 2020


Misschien ook interessant