Nieuw lid van NVDE: Statkraft

24 januari 2019

Statkraft is Europa’s grootste producent van hernieuwbare elektriciteit en voor 100 procent in handen van de Noorse staat. De productie is voornamelijk gebaseerd op waterkracht en wind. Statkraft heeft zo’n 3500 medewerkers wereldwijd. In Nederland ontwikkelt en bouwt Statkraft wind- en zonneparken waarvoor zij ook de power purchase agreements (PPA) voor de lange termijn aanbiedt.

Statkraft heeft in 2018 haar eerste Nederlandse zonnepark gebouwd, een 14 MWp park in Emmen. Op dit moment werkt het ontwikkelteam aan projecten in verschillende stadia verspreid over Nederland. Daarnaast heeft Statkraft een grote ambitie voor wat betreft wind op land, welke gedeeltelijk in Nederland kan worden gerealiseerd.
Omdat de ontwikkeling van grootschalige hernieuwbare elektriciteit voor een groot deel wordt bepaald door wet- en regelgeving, vindt Statkraft het belangrijk relevante informatie zo snel en direct mogelijk te verkrijgen. “We verwachten dat we middels het lidmaatschap van de NVDE beter geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen op de verschillende beslissingsniveaus in Nederland,” zegt Willemien van den Hoogen-Bakker, solar business developer van Statkraft. “Zo draagt het lidmaatschap bij aan het verbeteren van onze marktkennis. We zullen omgekeerd, waar onze ervaring relevant is, ook onze inbreng geven aan NVDE-discussies.”
Olof van der Gaag, directeur NVDE: “Mooi dat Statkraft lid is geworden! Inbreng over hernieuwbare energie op land, zowel voor zon als voor wind, is zeer welkom, mede in het kader van het Klimaatakkoord en daarna.”


Misschien ook interessant

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?

Podcast Betrouwbare Bronnen: Klimaat en Groene Groei: Sophie Hermans heeft grote ambities, maar wordt het haar mogelijk gemaakt?