NVDE over SDE+: consistent beleid nodig voor groei duurzame energie

6 december 2017

Vandaag publiceerde minister Wiebes de Kamerbrief over de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor 2018 en verder. De SDE+ regeling zorgt ervoor dat we van 6% duurzame opgewekte energie nu, naar ruim 16% gaan in 2023. En dat tegen steeds lager kosten. NVDE zou deze trend graag voortzetten.

De NVDE vindt het onverstandig dat de minister vanaf 2019 wil gaan morrelen aan de SDE+-regeling, terwijl de Nationale Energieverkenning voorspelt dat de doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020 niet gehaald zal worden. Zeker voor verdere innovaties en bijbehorende kostprijsreductie is het juist essentieel dat de overheid zicht geeft op een stabiel investeringsklimaat en een gestage verdere groei van de markt. De SDE+ werkt uitstekend om op kosteneffectieve wijze hernieuwbare energie te stimuleren. Dit blijkt ook uit de dalende kosten. Nu is het zaak om vast te houden aan dat beleid en de middelen voor de SDE+ niet in andere technologieën te steken.

Reactie NVDE brief SDE 2018

Kamerbrief SDE+ 2018
Overzicht van de openstelling SDE+ 2018 in fases


Misschien ook interessant