Slimme meter als aanleiding voor meer energiebesparing

6 december 2017

Sinds vandaag kunnen installatie- en bouwbedrijven en aanbieders van duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen en warmtepompen, gebruik maken van de toolbox ‘Slim energie besparen’. Deze bevat communicatiemiddelen die hen helpen om aan te haken bij de uitrol van de slimme meter. De toolbox is ontwikkeld door de Werkgroep ‘lokale marktplaats’ van het Convenant Energiebesparing gebouwde omgeving.

Alle Nederlanders krijgen uiterlijk in 2020 een slimme meter aangeboden. Dit is een mooie aanleiding voor bedrijven om hen een extra aanbod te doen voor energiebesparing. De slimme meter biedt, in combinatie met een energieverbruiksmanager, woningeigenaren inzicht in hun verbruik. Ze hebben daardoor meer interesse in energiebesparing door isolatie of door duurzame opwekking van stroom of warmte.

De toolbox ‘Slim energie besparen’ is te vinden op de website van UNETO-VNI en is openbaar toegankelijk.

De toolbox ‘Slim energie besparen’ bevat onder andere informatie over de slimme meter en energieverbruiksmanagers, filmpjes, beeldmateriaal en voorbeeldbrieven voor klanten. Er zijn ook verwijzingen naar onder andere www.energiebesparendoejenu.nl en www.energieverbruiksmanagers.nl.

De toolbox ‘Slim energie besparen’ wordt de komende maanden steeds verder aangevuld. Zo komt er onder andere een gebruiksvriendelijke ICT-tool, die de plannings- en plaatsingsdata van de uitrol van de slimme meter ontsluit. Voor regio’s, gemeenten en energieloketten komt er binnenkort een Menukaart, een specifieke set communicatiemiddelen waarmee zij bewoners kunnen aanmoedigen om extra maatregelen te nemen om energie te besparen, juist op het moment dat ze een slimme meter krijgen.

De werkgroep ‘lokale marktplaats’ bestaat uit vertegenwoordigers van de NVDE (voorzitter), UNETO-VNI (vice-voorzitter), Energie-Nederland, Netbeheer Nederland, ministerie EZK, ministerie BZK en RVO. VNG en Bouwend Nederland ondersteunen het convenant en dragen bij aan de werkgroep ‘lokale marktplaats’.

Naar de toolbox slim energie besparen


Misschien ook interessant