NVDE: Rooskleurige toekomst voor zero emissie laad- en tankstations langs de snelweg

13 januari 2023

De NVDE juicht toe dat het kabinet heeft besloten de marktordening voor tank- en laadstation (‘verzorgingsplaatsen’) langs de snelweg aan te passen door verschillende voorzieningen als aparte kavels in de markt te zetten. “Mooi besluit van het kabinet om tank- en laadstations  langs de snelweg duidelijk perspectief te bieden. Door tanken en laden als aparte kavels in de markt te zetten, ontstaat meer investeringszekerheid voor bedrijven. Dit is goed voor  de ontwikkeling van snellaadnetwerken en geeft nieuwe spelers een eerlijke kans” aldus Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.

Uit de brief van het kabinet van 23 december 2022 komt naar voren dat de verschillende voorzieningen op verzorgingsplaatsen (bijvoorbeeld voor tanken en voor laden) naast de snelweg als separate kavels in de markt worden gezet, waarbij iedere voorziening wordt aangeboden door maximaal één aanbieder. Dit betekent dat de aangeboden diensten worden gesplitst en de exclusiviteit duidelijkheid schept over welke partijen welke diensten mag aanbieden op de verzorgingsplaats.

Om de diversiteit van aanbieder en concurrentie te waarborgen wordt in het beleid een gebiedscriterium gehanteerd. Dit houdt in dat de houder van een kavel niet hetzelfde kavel kan uitbaten op de eerstvolgende verzorgingsplaats. Dit draagt bij aan de keuzevrijheid van de weggebruiker. Met deze aanvullende beleidsmaatregel werkt het kabinet toe naar een eindbeeld van een netwerk van zero emissie-laad- en tankstations  in Nederland. Hierdoor zal de concurrentie ook plaatsvinden tussen de snellaadnetwerken en niet op de verzorgingsplaats zelf.  Ook wordt expliciet benoemd in de brief dat de komende jaren een aantal kleine verzorgingsplaatsen naar volledig zero emissie gaan.


Misschien ook interessant